Scenariogesprek: Op weg naar een regionale voedselstrategie voor de MRA

Beeld Loos van Vliet

Woensdag 14 maart organiseren we een scenariogesprek met de titel 'Evidence-Based Foodsystem Design' (EFSD) als input voor de ontwerpopgave Haarlemmermeer. Gesprekleiders zijn Dirk Wascher, projectcoördinator EFSD en Pieter Boone, programmaleider ontwerpend onderzoek WUR.

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) telt vele initiatieven en innovaties op het gebied van voedselproductie, -verwerking en -logistiek, die inspelen op de circulaire economie en klimaatverandering. Maar integrale voorstellen en visies voor een meer duurzaam en regionaal voedselsysteem ontbreken. Daar brengt het project ‘Evidence-based Food System Design’ (EFSD) verandering in. In de eerste fase van het project (2017) hebben wij de actuele situatie door het verzamelen van data voor een ‘food-dashboard’ in beeld gebracht - dat is wat we de ‘evidence base’ noemen. 

Op 14 maart gaan wij de discussie over het toekomstige voedselsysteem op basis van scenario’s voor de hele MRA stimuleren. Deze scenario’s moeten dan tot drie ontwerpen voor concrete oplossingen in het kader van ‘Smart Food Districts’ leiden. Dat kan zijn op het gebied van voedselzekerheid, logistiek, betere samenwerking binnen de voedselketen en met andere sectoren (b.v. energie) , klimaatadaptatie of gezondheid. Daarvoor zoeken wij nog nieuwe partners. Hiervoor werken wij samen met partners uit de publieke sector en het bedrijfsleven.

Wilt u bij het scenariogesprek aanwezig zijn? Meld u aan via info@podiumarchitectuur.nl. Het aantal plaatsen is beperkt (max. 5 deelnemers).

Inloop vanaf 9.00 uur. Start 9.30 uur. Afronding 12.30 uur, met lunch.

De voormalige gymzaal ligt op 10 minuten loopafstand vanaf de noordelijke uitgang van Station Hoofddorp.

Programma