PRESENTATIE ruimtelijke identiteit station Hoofddorp

Station Hoofddorp

In opdracht van de gemeente Haarlemmermeer maakten leerlingen 1e klas Technasium van het Kaj Munk College een ontwerp waarmee ze het stationsgebied in Hoofddorp een nieuwe en herkenbare identiteit geven. Op 22 maart a.s. presenteren zij hun ontwerpvoorstellen waarna de jury de ontwerpen beoordeelt. 

De opdracht
De gemeente Haarlemmermeer ziet graag dat het gebied rond het station een herkenbare plek wordt, een plek met eigenheid. De Haarlemmermeer is een dynamische regio met grote contrasten en een uitgebreid netwerk van infrastructuur. Hoofddorp vormt een knooppunt van autowegen, spoorwegen en buslijnen. De plekken waar de verkeersstromen samenkomen, veroorzaken drukte en beweging. Overzicht en functionaliteit zijn daarom belangrijk. Maar wat stralen deze plekken eigenlijk uit en hoe herkenbaar zijn ze? Wat gebeurt er met de ruimte op en rond het knooppunt station Hoofddorp en hoe kan dit gebied betekenis en identiteit geven aan Haarlemmermeer? 

Werkwijze
Iedere leerling oriënteerde zich met herkenbare plekken onderweg van huis naar school. Vervolgens onderzochten ze in teamverband de identiteit van het stationsgebied. Opdrachtgever Wim van der Lee (gemeente Haarlemmermeer) kwam regelmatig langs om de voortgang te bekijken; Podium voor Architectuur begeleidde de leerlingen tijdens het ontwerpproces. Tien weken later presenteren de leerlingen prachtige voorstellen aan de opdrachtgever. 

Ieder die belangstelling heeft, is van harte welkom op 22 maart! Na de presentatie worden de projecten tentoongesteld in de passage van Het Cultuurgebouw. 

Meer weten over onze voorgezet onderwijs projecten? Ga naar www.lerenindemetropolder.nl