Pakhuis in de polder

Pakuis in de Polder

Welke verborgen kansen zijn er in het landschap van de Metropoolregio Amsterdam? Verstedelijkingsvraagstukken in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben niet alleen betrekking op hoog stedelijke binnenstadproblematiek, maar ook over landschappelijk gelegen kleine kernen.

Onder de rook van Schiphol ligt Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Er mag niet worden bijgebouwd, het lukt niet de verouderde kassen op te schalen en het dorpscentrum mag niet vernieuwd worden. Het dorp is een onontdekte parel aan de Westeinderplas centraal in de MRA. Welke kansen liggen er voor innovatie en experimenten met wonen, werken, recreëren, bedrijvigheid en voedselproductie? We gaan op tour door het gebied en gaan met elkaar in gesprek over welke kansen dit onontdekt stukje land heeft.

PROGRAMMA

Introductie
Fortboerderij Dijkzicht vormt het decor van de sessie, met een opening vanuit MRA perspectief tussen de schapen, door Joost van Faassen, auteur ‘De adaptieve luchthaven’.

Fietstour
Vanuit een introductie op Rijsenhout door lokaal entrepreneur Paul Bos, volgt een fietstocht langs de kansrijke ingrediënten en locaties: de oevers van de Westeinderplas met de seringeneilanden en Ringvaart, fort Aalsmeerderbrug, gebieden met door bramen overwoekerde kassen en ponystallen.

Plenair programma
Een inspiratiepitch over circulair landschap door Freek Loos (Atelier Loos van Vliet) vormt de aftrap naar een actieve sessie o.l.v. Menno van der Veen (Tertium). Positieve Dilemma’s zetten de toon naar kennisuitwisseling over de MRA opgaven: de luchthavenregio als aanjager van innovatie.

Moderatie is door Floortje Verheul (gemeente Haarlemmermeer)

Afsluiting
Uiteraard een borrel tot slot om de verwondering te delen.

Vertrektijden bus
Vertrek bus vanaf Pakhuis de Zwijger: 12.30 uur. De bus maakt een tussenstop op station Hoofddorp.
Vertrek station Hoofddorp: 13.00 uur
Vertrek terug naar Amsterdam: ca.17.15 uur

Deelnemen? Meld je aan via Pakhuis de Zwijger

Programma