Opening Expositie WERKLUST | Theo Baart

Foto Theo Baart - Omlegging A9 bij Badhoevedorp

Op 27 januari 2016 opent in Galerie De Meerse de expositie WERKLUST van fotograaf Theo Baart. Tevens wordt de publicatie Werklust Dialogen gepresenteerd: een verslag van de reeks expertmeetings die Podium voor Architectuur in samenwerking met Theo Baart organiseerde, waarbij de verbindingen die Theo Baart fotografeerde aanleiding vormde voor presentaties en debatten. De tentoonstelling wordt geopend door de wethouder cultuur gemeente Haarlemmermeer, Derk Reneman, gevolgd door een lezing over Nieuwe Mobiliteit door Arie Bleijenberg.

Werklust is een fotoproject over de omgeving van Schiphol. Onder de aanhoudende druk van de wereldeconomie verandert dit gebied voortdurend. Theo Baart fotografeert er al sinds zijn jeugd. Hij raakte al vroeg gefascineerd door de gedaantewisseling van een weidse polder in een brandpunt van economische bedrijvigheid. Zienderogen verdween de zo Hollandse horizon met zijn eindeloze rijen bomen, kaarsrechte wegen, sloten en tochten. Aan één, onderliggend principe veranderde echter niets: dit land, ooit uit water gewonnen, staat in dienst van winst en werk. Het is een gebruikslandschap, naar oudhollandse beginselen.

Werklust is het vervolg op Bouwlust | The urbanization of a polder, dat fotograaf Theo Baart in 1999 afrondde. Hoofddorp stond hierin symbool voor het Nederland van de jaren negentig, dat vol optimisme en voorspoed wist te profiteren van de snelle globalisering van de economie. In 2009 verwierf het Nederlands Fotomuseum een groot aantal afdrukken uit Bouwlust voor de Collectie.

Vijftien jaar later is Baart nog steeds niet uitgekeken op het gebied. In de eerste jaren van de 21ste eeuw bouwde Hoofddorp er nog 15.000 woningen bij. Maar in 2008 kwam de wereldwijde economische crisis. Met Schiphol maakt Hoofddorp nu deel uit van de metropoolregio Amsterdam. Nog meer dan voorheen moet het gebied concurreren met Frankfurt, München en andere luchthavens die geografisch gunstig liggen ten opzichte van opkomende markten in onder meer Azië.

Werklust laat zien hoe Nederland zich staande houdt in de wereldeconomie en wat dat betekent voor het landschap. Maar ook hoe een fotograaf in staat is om een complex en relatief abstract onderwerp om te zetten in een even informatief als opiniërend beeldverhaal. Bij de opening van de fototentoonstelling 'Werklust' van Theo Baart geeft Arie Bleijenberg, onderzoeker en auteur van het boek Nieuwe Mobiliteit een lezing over 'anders denken over mobiliteit'.

Aanmelden voor de opening op 27 januari, 16.00 - 18.00 uur via info@podiumarchitectuur.nl.

Programma