Open Landschap | Open Data: Wat is de impact van datatechnologie op het landschap, sociaal en ruimtelijk?

Open Landschap | Open Data

Vijf deskundigen vanuit onderzoek, bedrijfsleven, ontwerp, productie en overheid spreken over de stand van zaken, de kansen, de urgentie en de impact van datatechnologie op het landschap.

De inleiding schetst een kader: hoe grijpen datatechnologie en de samenleving in elkaar? Wat zijn ontwikkelingen die impact hebben op onze directe woon-, werk- en leefomgeving? Hoe kunnen we de ontwikkelingen een plaats geven in het landschap ? Hoe kunnen we data inzetten voor de ontwerpopgave van het landschap?

Programma:

  • Een tour d’horizon vanuit Jacco Saaman (Business Development & Innovation Directeur van SPIE), over de uitdagingen van vandaag de dag rondom de technologie en haar impact van samenwerken;
  • Mark van der Net (oprichter van OSCity, Architect, Stedenbouwkundige en Programmeur), over de rol en betekenis van het ontwerp op architecten & landschap. Van der Net staat aan het front van het groeiende kennisgebied van 'Smart Urbanism'. Wat is de betekenis van data voor ontwerpprincipes?
  • Anne Bruinsma (mede oprichter van FarmHack.nl) over de landbouw / het productielandschap. FarmHack is een organisatie gericht op het mobiliseren van coders, developers, planologen en designers rond IT vraagstukken van de boer. Hoe vertaal je maatschappelijke opgaven met behulp van slim hergebruik van landbouwdata en de inzet van technologie in innovatieve kansen voor de boer?
  • Jeroen Weekers (Innovatiemanager) over de samenhang tussen buitengebieden, landschap en snelle verbindingen in een continue veranderende wereld. Weekers is op zoek naar de manier waarop de gemeente Eersel toonaangevend kan zijn voor rurale gemeenten, op basis van de Eerselse innovatiestrategie;
  • Ivonne Jansen-Dings (Waag Society) werkt aan programma’s rond Smart CitizensCoding Morality en Open Policy. Hoe kunnen we van een naïef techno-optimisme komen tot een samenleving waarin technologie zodanig is gedemocratiseerd dat we zeggenschap hebben over onze eigen omgeving? 

Iedereen mag vragen stellen en reflecteren o.l.v. moderator Marijke Roskam.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan tot 1 september 2017 via deze link. Toegang is gratis. 

Partners: SPIE, Gemeente Eersel

Dit programma is onderdeel van de Landschapstriënnale die van 1 t/m 30 september plaatsvindt in PARK21.