Op Watersafari door de MRA

Foto: Theo Baart

Landschapsfotograaf Theo Baart werkt aan de Atlas MRA. Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol werkt samen met Theo Baart en Ton Bossink (Omgevingsvisie NH2050) aan een parallelle lijn: de zogenoemde Safari MRA.

Tijdens WeMakeThe.City vaart een groep experts over het IJmeer. Vanuit presentaties bespreken we de grote ruimtelijke opgaves van de MRA. Hoe kunnen we water inzetten als verbinder van wonen en mobiliteit met versterking van ecologische- en historische waarden?

Programma
Na een inleiding van Theo Baart, vanuit zijn Atlas MRA, staan de volgende sprekers op het programma:

Frits Palmboom (Stedenbouwkundige, Voorzitter Kwaliteitsteam IJburg) over de IJsselmeerstudie en IJburg;
Remco Daalder (Strategisch adviseur Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam) over de ecologie van het water en de oevers;
Ellen Vreenegoor (Programmaleider Eigenheid en Veiligheid, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Anita Blom (Specialist Wederopbouw en Naoorlogse stedenbouw, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) over de oprukkende stad en historie als ziel van het gebied;
Harry Abels (Architect Abels en Partners) over snelle waterverbindingen in de MRA;
- Mark Eker (Provincie NH) over oeverontwikkeling;
Herman Zonderland (Urban Designer, gemeente Amsterdam) over Strandeiland;
Joe van der Veen (Architectuurhistoricus) over Almere Duin;
- met interventies van Ton Schaap (Urbanist)

Gedurende de Watersafari verleidt Ton Bossink je tot een actieve dialoog reagerend op de sprekers. Alle opvarenden wordt gevraagd de aandachtsvelden vast te leggen die opgemerkt worden vanaf het water. Ter plekke worden deze gebundeld en zichtbaar gemaakt op een waterkaart met de ontwerpopgaves als tastbare oogst.

Huisfilosoof Pieter Hoexum maakt verslag van observaties. 

Voor wie
Voor beleidsmakers, ontwerpers, adviseurs, water-, land- en ruimtemakers en wie dwars door sectoren heen willen denken.

Tickets
Voor deze Watersafari vragen we een kleine bijdrage van 15 euro p.p. *
Tickets koop je hier.

* Met jouw bijdrage kunnen wij deels de boot bekostigen en bieden we je een welkomstdrankje, een kleine maaltijd en 2 drankjes naar keuze aan tijdens de vaartocht. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Deze activiteit is onderdeel van het programma van WeMakethe.city

Programma