Op Safari door de MRA 2

Foto: Theo Baart

Podium voor Architectuur organiseert in samenwerking met fotograaf Theo Baart een reeks Safari’s door de MRA. De Safari brengt ons verspreid over 2019 naar wisselende locaties om ter plaatse de resultaten van het beleid en de perongeluksfactor te benoemen vanuit introducties door Theo Baart: ‘Hoe kunnen we de MRA opgaven en de kansen formuleren?’

Safari 2 voert langs de verschillende stadia van uitvoering en verschillende typeringen van knooppuntontwikkeling langs de Zaancorridor. Met aandacht voor Zaandijk Zaanse Schans, de uitdagingen rondom spoorse doorsnijdingen bij het station en de invloed van de fabriek op deze route. We reizen door naar Wormerveer als landschapspoort en sluiten af met het overall plan knooppunten.

Met een diversiteit aan inleidingen en toelichtingen van:

  • Theo Baart - Fotograaf
  • Ton Bossink - Projectleider Omgevingsvisie NH2050 PNH
  • Jeroen Ruitenbeek - Palmbout Urban Landscapes, supervisor MAAK.Midden o.a. Zaandijk Zaanse Schans
  • Paul Chorus - Beleidsadviseur PNH over programma OV-knooppunten / Maak plaats
  • Milko Buter - Visiespecialist Stedelijke Ontwikkeling Zaanstad

Publicist en filosoof Pieter Hoexum, reist als vaste verslaglegger mee. Lees hier zijn impressie van Safari 1 'Datacenters'.

Aanleiding
Theo Baart werkt aan een visuele vertaling van alle grote ruimtelijke thema’s in de MRA zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de klimaatadaptatie op het niveau van het maaiveld: welke plekken gaan binnen afzienbare tijd ingrijpend verandering en welke plekken kunnen niet veranderen door een claim op een hoger schaalniveau? Wat is nog lokaal aan ontwikkelingen die bijna allemaal een regionale en soms zelfs een nationale en globale component kennen?

Deelname op uitnodiging
We hebben een zorgvuldige lijst samengesteld van experts uit de regio waarmee we op Safari willen gaan. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Daarbij maken we onderscheid tussen een vast kernteam dat deelneemt aan alle Safari’s (bestuur, beleid, techniek, ontwerp) en een fluïde schil deelnemers per Safari om de vaste kern heen, met een maximum van 23 deelnemers.

Meer informatie
Heeft u vragen over de Safari MRA? Stuur dan een e-mail naar info@podiumarchitectuur.nl