Op Safari door de MRA

Fotografie: Theo Baart

Op dinsdag 4 dec a.s. organiseren we in samenwerking met fotograaf Theo Baart de eerste Safari MRA uit een reeks van vijf. Een bus brengt ons verspreid over enige maanden naar wisselende locaties om ter plaatse de resultaten van het beleid en de perongeluksfactor te benoemen vanuit introducties door Theo Baart. ‘Hoe kunnen we de MRA opgaven en de kansen formuleren?’ 

De eerste Safari staat in het teken van DATACENTERS. De daaropvolgende thema’s zijn: BODEMDALING - DE ENERGIETRANSITIE – WATERMANAGEMENT – INFRASTRUCTUUR. Publicist en filosoof Pieter Hoexum, reist als vaste verslaglegger mee.

Aanleiding
Theo Baart werkt aan een visuele vertaling van alle grote ruimtelijke thema’s in de MRA zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de klimaatadaptatie op het niveau van het maaiveld: welke plekken gaan binnen afzienbare tijd ingrijpend verandering en welke plekken kunnen niet veranderen door een claim op een hoger schaalniveau? Wat is nog lokaal aan ontwikkelingen die bijna allemaal een regionale en soms zelfs een nationale en globale component kennen?

Het project wordt gepresenteerd in de vorm van een visuele nulmeting waarbij kaarten en datavisualisaties de richting van de veranderingen laten zien. Ton Bossink (projectleider Omgevingsvisie NH2050, PNH) is mederedacteur voor de kaarten en datavisualisaties.

Programma 4 december: Safari DATACENTERS
‘Wat is de impact van datatechnologie op de ontwerpopgave van stad en platteland binnen de MRA? ‘
Het programma bestaat uit introducties door Theo Baart, Ton Bossink en Stijn Grove (Dutch Data Center Association). Gespreksleiding en interruptie door Arie Voorburg (visionair Arcadis).

Deelname op uitnodiging
We hebben een zorgvuldige lijst samengesteld van experts uit de regio waarmee we op Safari willen gaan. Zij hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Daarbij maken we onderscheid tussen een vast kernteam dat deelneemt aan alle Safari’s (bestuur, beleid, techniek, ontwerp) en een fluïde schil deelnemers per Safari om de vaste kern heen, met een maximum van 23 deelnemers.

Meer informatie
Heeft u vragen over de Safari MRA? Stuur dan een e-mail naar info@podiumarchitectuur.nl