Ontwerpworkshop: nieuwe ideeën schuur Fruittuinen

Schuur in de Fruittuinen van Hoofddorp

Maart 2016 is de maand van de laatste stappen op weg naar de ontwikkelstrategie en het concept-inrichtingsplan van Hoofddorp-Centraal. Op woensdag 16 maart zijn er in de gymzaal aan de Prins Hendriklaan opnieuw tafelgesprekken. Aan een van de tafels organiseert Podium voor Architectuur een ontwerpworkshop waarin een concept wordt gemaakt voor de schuur in de Fruittuinen. De workshop wordt gegeven door ENZO architecten

Afgelopen periode werden met diverse betrokkenen de mogelijkheden van werken, recreëren, tuinbouw en horeca besproken. Dat maakt dat er nu een stap gezet kan worden in het verkennen van de wensen en ruimtelijke mogelijk-heden. Hoe vertalen we dit naar het gebied en bijvoorbeeld de schuur? Hoe kan deze 'gewone' schuur een nieuwe betekenis krijgen en helpen om dit gebied nieuw leven in te blazen? 

Programma

18.30 – 19.00 uur inloop met koffie en thee

19.00 – 19.45 uur terugkoppeling stand van zaken

19.45 – 20.00 uur pauze

20.00 – 20.45 uur tafelgesprekken: 

20.45 – 21.00 uur afsluiting

Onderwerpen tijdens de workshop 'schuur Fruittuinen':

  • de beschikbare en benodigde ruimte, richting plattegronden
  • de stedenbouwkundige inpassing
  • en het werken met referentiebeelden op weg naar definiëring van de omringende buitenruimte:
    • wat bedoelen we, welke functies, welk type inrichting?
    • hoe krijgen kringlopen een plaats? Denk aan energie, bouwmaterialen, gebied, voedselproductie en sociale verbindingen.

Aanmelden
Wilt u hierbij aanwezig zijn? Geef dit dan zo snel mogelijk door via
Hoofddorp-centraal@haarlemmermeer.nl