Ontwerpatelier (T)Huis voor spoedzoekers

(T)Huis voor spoedzoekers bijeenkomst

Podium voor Architectuur en Ymere organiseren een ontwerponderzoek (T)huis voor Spoedzoekers. In een participatief ontwerpproces gaan Podium voor Architectuur en Ymere in samenwerking met andere partners ontwerpend onderzoeken hoe we de gevarieerde groep spoedzoekers een passend nieuw (T)huis kunnen bieden dat bijdraagt aan integratie en een positieve impuls kan geven aan de woningmarkt.

Waar we voorheen over spoedzoekers praatten, is er nu de uitdaging en noodzaak om mét deze doelgroepen samen te werken. Wat zijn hun wensen? Welke kennis nemen zij mee en hoe kan dat onze praktijk verrijken? FARO architecten en Joost Valk Architecten begeleiden ieder twee jonge Syrische ontwerpers in een tijdelijk leertraject. Gezamenlijk onderzoeken zij hoe ontwerp kan dienen als middel voor dialoog, begrip en emancipatie.

Ontwerpatelier
Tijdens het ontwerpatelier gaan we gezamenlijk op zoek naar de definitievorming van een (T)huis voor spoedzoekers. De twee ontwerpteams presenteren hun eerste bevindingen. Deze eerste bevindingen bespreken we in een panelgesprek onder leiding van Jasper van der Wal (kwartiermaker Vannimwegen) met de aanwezigen en vertegenwoordigers van de groep spoedzoekers (statushouders, studenten, senioren, zorgbehoevenden, starters, gescheiden mensen).

Na een inspiratielezing zullen de beide teams in twee workshops uiteengaan. Hier kan samen met de overige aanwezigen verder en in gezamenlijkheid gewerkt worden aan de ontwerponderzoeken.

Met wie?
We bouwen de bijeenkomsten op met betrokken vertegenwoordigers van de gemeente Haarlemmermeer, Ymere en de doelgroep spoedzoekers: statushouders, studenten, senioren, starters, gescheiden mensen en zorgbehoevenden.

Programma
Start: 15.00 uur
Einde: 17.00 uur

Aanmelden 
U kunt zich voor dit ontwerpatelier aanmelden t/m dinsdag 6 juni 2017 via info@podiumarchitectuur.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

De Slotpresentatie zal plaatsvinden op: 5 juli 15.00-18.00 uur