Make Some Noise #1

Geluidadaptief bouwen

Het komend half jaar zoeken het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), de gemeente Haarlemmermeer en het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol samen naar nieuwe manieren van bouwen in gebieden rond luchthavens. Daarbij onderzoeken we hoe vliegtuiggeluid-adaptief bouwen circulair kan worden gerealiseerd en tegelijkertijd kan bijdragen aan een goede leefomgeving en microklimaat.

AMS brengt kennis en praktijk bij elkaar om te zoeken naar innovatieve ideeën om de bouwpraktijk rondom luchthavenregio’s duurzamer, slimmer, efficiënter en beter te maken. Dit wordt gedaan tijdens vier workshops waarin verschillende thema’s en producten worden uitgewerkt en onderzocht. De ambitie is dat de uitkomsten worden gebruikt om de leefomgeving rond Schiphol actief te gaan verbeteren. De eerste workshop vindt plaats op 3 april 2019.

Persoonlijke uitnodiging
De besloten bijeenkomsten vinden plaats in voorjaar 2019, op persoonlijke uitnodiging. Het 4e atelier is op inschrijving.

Locatie
C-Bèta, circulaire ruimte voor experimenten, exposanten, evenementen

Meer informatie
Wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar info@podiumarchitectuur.nl

Programma