Logistiek | Circulariteit - expertmeeting

The Optimist

Na twee geslaagde bijeenkomsten over Stadslogistiek en Big Data geven we verschillende experts het woord over hoe de logistiek zich aan kan passen aan de circulaire economie. Wat is de potentie van de circulaire economie en wat is de invloed hiervan op de logistiek? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van de veranderingen en ontwikkelingen op dit gebied?

Sprekers:
Paul Jansen, SADC
Peter Bruun, Bean to Barrel
Maurits Korse, gemeente Haarlemmermeer (o.v.)
Diederik Notenboom, De Meerlanden

Tot slot: vragen voor de toekomst
In deze laatste expertmeting bespreken we tot slot de meest urgente aandachtsvelden voor de (nabije) toekomst. Wat zijn de ontwikkelingen en de vragen vanuit de regio? Welke veranderingen gaan grote veranderingen brengen op het gebied van logistiek? Wat zijn daarvan de ruimtelijke consequenties voor de MRA?

Deelnemen? Stuur een mail naar info@podiumarchitectuur.nl