Landschapstriënnale

Landschapstriënnale

De landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie om het landschap te vieren. Maar ook om bewustzijn van de waarde, betrokkenheid en samenwerking bij beheer en ontwikkeling te versterken, van het publiek én professionals en waar actuele thema’s op de agenda worden gezet. De Landschapstriënnale 2017 met het thema 'Het Volgende Landschap' vond plaats in PARK21 in Nieuw-Vennep.

Podium was als één van de curatoren van de Landschapstriënnale 2017 medeverantwoordelijk voor het programma dat de grote urgente thema’s en opgaven voor het landschap omvatte: wonen, data, voedselproductie, klimaat, energietransitie, erfgoed, bodemdaling, recreatie en mobiliteit. Wat gedurende de Landschapstriënnale heel duidelijk werd, is dat per thema iedere organisatie - vanuit eigen schaalniveau en discipline - beleid maakt en ontwerpt. We constateren dat alle betrokkenen per thema een eigen kaart van Nederland maken, zonder zicht te hebben op de kaart van de ander. Dit geldt voor gemeenten, provincies, rijk en markt. Plaatsen we vanuit alle thema’s de kaarten over elkaar heen, dan blijkt dat de ruimte geheel is uitgegeven of dubbel is ingevuld. Daar waar ontwerpers betrokken worden bij een proces, verloopt het kijken over de grenzen van de ander veel beter.

De voorlopige conclusie is dat er blijvende aandacht nodig is voor de werkwijze waarop we met het landschap en ruimtelijk ontwerp omgaan. De aandacht zou mogen liggen op het ontwerpen van processen: hoe kunnen we een methode vinden die het maken van integrale stappen mogelijk maakt? De oude systemen zijn overduidelijk uitgewerkt, we hebben tijdsdruk en de urgentie is hoog.
 

Archief

Theo Baart
debat, presentatie | 28 mei 2018 (maandag) - 16:00 tot 18:30

Debat en Boekpresentatie Het Volgende Landschap

De presentatie van het boek Het Volgende Landschap vindt plaats op maandag 28 mei 2018 in Amsterdam. Aansluitend gaat een panel in debat over de vraag ‘Hoe gaat Nederland en de Metropoolregio Amsterdam aan de slag?’
Gereserveerd Rijssenhout
excursie, lezing, presentatie, workshop | 29 september 2017 (vrijdag) - 09:30 tot 17:00

Gereserveerd Rijsenhout: URBAN LAB, Experimenteren met wonen / werken / leren rond de geluidszone

Een dagprogramma met een excursie, lezingen, workshop en een presentatie met experts, ontwerpers, kunstenaars en ervaringsdeskundigen gericht op experimenten met wonen/werken/leren rond de geluidszone, op weg naar concrete voorstellen.
Kinderworkshop Bamboe bouwen
kinderworkshop | 24 september 2017 (zondag) - 14:00 tot 16:00

Kinderworkshop: Bouwen met bamboe

Hoe bouw je bruggen en torens van bamboe en wat kun je er nog meer mee? Voor alle kinderen vanaf 8 jaar!
Concert Het Geluidslandschap
kinderworkshop, lezing, vertoning, workshop | 24 september 2017 (zondag) - 14:00 tot 17:00

Het Volgende Culturele Landschap

Wat is de betekenis van het landschap voor literatuur, muziek, beeldende kunst en ontwerp? Het programma op deze zondagmiddag is rijk gevuld met geluid, film, verhalen en kunst voor alle leeftijden.  
Waterwandelen Fort bij Aalsmeer
excursie | 23 september 2017 (zaterdag) - 13:30 tot 15:30

Waterwandelen Fort bij Aalsmeer

Zet je zintuigen op scherp en wandel mee door ons waterlandschap! Een waterwandeling door de fortgracht gaat over ervaren en zien van het landschap vanuit een ander perspectief.
Concert Het Geluidslandschap
| 22 september 2017 (vrijdag) - 16:30 tot 17:00

Concert Het Geluidslandschap I

Het Geluidslandschap is een compositie voor blazers van Erik Waerts gemaakt op verzoek van Podium voor Architectuur.
Kader Abdolah
bijeenkomst, lezing | 19 september 2017 (dinsdag) - 16:00 tot 18:00

Landschapstroonrede door Kader Abdolah

Op de derde dinsdag van september organiseert de Landschapstriënnale 2017 net als in 2014 de Landschapstroonrede. Schrijver Kader Abdolah heeft de uitnodiging met groot plezier geaccepteerd, omdat hij naar eigen zeggen: “… graag zijn gedachten over de betekenis van het landschap wil laten gaan.”
Proeverij van (Stil)Leven
bijeenkomst, expertmeeting | 15 september 2017 (vrijdag) - 15:30 tot 18:30

Proeverij van (Stil)Leven

Hoe kan voedselproductie bijdragen aan Het Volgende Landschap? Welke betekenis kennen we het landschap toe? Proeven van (Stil)Leven vormt het jaarlijkse moment waarop het regionale voedselnetwerk de ruimtelijke en economische betekenis van voedselproductie in de regio bespreekt.
Foto: Danny de Casembroot
expertmeeting | 12 september 2017 (dinsdag) - 08:00 tot 17:00

Symposium: Het Volgende Woonlandschap

Hoe gaan we om met de noodzaak het unieke Nederlandse landschap te koesteren en wat is de verstedelijkingsopgave van morgen? Op 12 september komen marktpartijen, ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers, planologen, economen en sociologen bij elkaar om hierover van gedachte te wisselen.
Tractordans - Thomas Lenden Photography
lezing, vertoning | 9 september 2017 (zaterdag) - 16:30 tot 17:00

Tractordans lezing door Neeltje ten Westenend

Ontwerper en beeldend kunstenaar Neeltje ten Westenend geeft een lezing over haar project ‘Tractordans’, uitgevoerd door de boeren van de Rijnlanderweg in de Haarlemmermeer. 

Pagina's