Inspiratiesessie Design Thinking (deel II) - toepasbaarheid in het VO

Wethouder John Nederstigt tijdens de inspiratiesessie op 14 januari j.l.

Op 14 januari j.l. ging een breed gezelschap met elkaar in gesprek over innovatie binnen het voortgezet onderwijs geïnspireerd door Design Thinking. Dat smaakte naar meer. Daarom organiseren wij een vervolgsessie op 21 april. U bent van harte uitgenodigd bij deze sessie aanwezig te zijn. 

Met 2 sprekers en verschillende bespreekrondes gaan we concreet aan de slag. 
Wat houdt Design Thinking in? En waarom en hoe zetten we het in op verschillende onderwijsniveaus?

Sprekers
Inspiratiespreker Kai van Hasselt vertelt over de werkwijze en toepasbaarheid met aansluitend workshops:  Hoe worden leerlingen eigenaar van hun leerproces? Hoe kunnen we Design Thinking toepassen in de verschillende schooltypes?
Van Hasselt is samen met Eefke van Nuenen oprichter van Noha, een interdisciplinair team van adviseurs (per 1 jan 2016). Noha draagt bij aan de vitaliteit en ondernemingslust van stad, kunst en samenleving. Daarvoor werkte hij sinds 2007 middels adviespraktijk Shinsekai Analysis 2007 aan vraagstukken op het snijvlak van stedelijke strategie en culturele vraagstukken.
 
Tijdens zijn studie economie en minor planologie aan de Universiteit van Amsterdam werkte van Hasselt als trendwatcher. Aansluitend werkte hij voor AMO, de denktank van OMA. Sinds september 2014 is hij twee dagen in de week als associate lector / consultant design thinking verbonden aan de Fontys Hogeschool voor de Kunst in Tilburg. Hij zit in de Raad van Toezicht van het Mondriaan Fonds.

Lex Dekker vertelt kort over de ontwikkeling van een applicatie voor leerlingen, waarmee zij Design Thinking letterlijk in hand hebben. 

Aanmelden? 
Stuur een mail naar info@podiumarchitectuur.nl 

Deze bijeenkomst is een initiatief van Podium voor Architectuur en Innovatie Cultuuronderwijs (Pier K).