Inspiratiebijeenkomst Innovatie in het Voortgezet Onderwijs

 Inspiratiebijeenkomst Innovatie in het Voortgezet Onderwijs van Podium voor Architectuur en Pier K

Podium voor Architectuur en Pier K organiseren een inspiratiebijeenkomst Innovatie in het Voortgezet Onderwijs, op 14 januari 2016. Een middag waarop we samen willen nadenken over innovatie in het voortgezet onderwijs en over de betekenis van cultuur- en ontwerpvakken voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van leerlingen, de samenleving, de tijdgeest en de toekomst.

Podium voor Architectuur en Pier K werken samen aan innovatie binnen voortgezet onderwijs; interdisciplinair, vanuit co-creatie met scholen en gastdocenten of opdrachtgever voor de klas. Pier K ontwikkelt projecten vanuit achtergrond kunst/cultuur (dans, theater, muziek, beeldend, foto, film, schrijfkunst), Podium doet dat specifiek vanuit de achtergrond ‘ruimte’ (architectuur, landschap, stedenbouw, productdesign, ruimtelijke leefomgeving).

Vanuit Design Thinking trekken we een parallel naar persoonlijke ontwikkeling: ‘Wie ben ik ten opzichte van de ander en de wereld om mij heen?’. Daarbij is expertise vanuit het voortgezet- en kunstvakonderwijs, kunst, ruimtelijke ordening, sociologie, economie en psychologie en het bedrijfsleven onmisbaar. Temeer omdat we dit project overdraagbaar willen maken naar het onderwijs op nationaal niveau.

We richten ons op het verder uitbouwen van het programma dat we nu maken. Wat is bijvoorbeeld de betekenis van deze projecten voor een regio, voor gemeente, voor de samenleving, voor de toekomst? Hoe kunnen we het programma op een passende manier blijven verbinden aan ontwikkelingen in huidige tijd? Hoe kunnen we samenwerkingspartners binden en de juiste rollen vinden? Hoe kunnen we financieringsmodellen onderzoeken en het resultaat van projecten betekenis geven?

Wil je hierbij zijn? Stuur dan een mail naar bvanleeuwen@podiumarchitectuur.nl of Michelle.van.Aggelen@pier-k.nl

Meer informatie:

www.lerenindemetropolder.nl (Podium voor Architectuur)

www.innovatiecultuuronderwijs.nl (Pier K)