Informatiemarkt Wonen in Haarlemmermeer

Kaart uitsnede Haarlemmermeer

Kom naar de informatiemarkt over wonen in het Raadhuis in Hoofddorp. Laat u informeren bij een van de meer dan 50 stands over: 

- plannen voor nieuwe woonwijken en andere ontwikkelingen;  
- de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning voor ouderen, vrijwilligers, mantelzorgers, jongeren en iedereen die dat nodig heeft;
- de activiteiten die meedoen, prettig en veilig leven in een wijk mogelijk maken voor iedereen 

Podium voor Architectuur werkt samen met de gemeente Haarlemmermeer om inzicht te krijgen in de woondromen van de (aanstaande) bewoners van Haarlemmermeer.

Woondroom op de kaart
Ga met uw woondroom op de foto! Wat is uw woondroom voor nu of over een aantal jaar? Welke type woning zou u graag willen en waar bevindt die woning zich op de kaart?

Tijdens korte gesprekken kunt u uw wensen kenbaar maken. Alle wensen worden verzameld en gebruikt bij de plannen voor nieuwe wijken.