Get into the Polder! - LET OP: IS VERPLAATST

Get into the Polder! Foto: Daniel Nicolas

LET OP: DIT PROGRAMMA IS VERPLAATST NAAR SEPTEMBER 2018

WeMakeThe.City heeft zoveel programma aanbod dat de aanmeldingen achterblijven. Dat geldt ook voor ons programma Get into the Polder, dat wij organiseren met gemeente Haarlemmermeer.

In overleg met Pakhuis de Zwijger hebben we daarom besloten, dat we de expeditie verschuiven naar medio september 2018. Het programma is inhoudelijk goed en verdient daarom alle ruimte en aandacht. Houd deze website in de gaten voor updates over Pakhuis in de Polder!


Het Podium voor Architectuur organiseert in samenwerking met de Gemeente Haarlemmermeer een expeditie naar Rijsenhout.

Als we het hebben over verstedelijkingsvraagstukken in de Metropoolregio hebben we het niet alleen over hoogstedelijke binnenstadproblematiek maar ook over landschappelijk gelegen kleine kernen. De MRA herbergt onontdekte landschappen en dorpen die wachten op innovatieve bedrijvigheid, impulsen voor verblijf, recreatie en kleinschalig wonen.

Onder de rook van Schiphol ligt Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Er mag niet worden bijgebouwd, het lukt niet de verouderde kassen op te schalen en het dorpscentrum mag niet vernieuwd worden. Het dorp is een onontdekte parel aan de Westeinderplas centraal in de MRA, een kanshebber voor innovatie en experiment met wonen, werken, recreëren, bedrijvigheid en voedselproductie. Een rafelige werklocatie vormt het decor van de sessie, met een opening vanuit MRA perspectief.

Het programma

Introductie
Een rafelige werklocatie vormt het decor van de sessie, met een opening vanuit MRA perspectief door Joost van Faassen, auteur ‘De adaptieve luchthaven’..

Fietstour
Vanuit een introductie op Rijsenhout lokaal entrepreneur Paul Bos, volgt een fietstocht langs de kansrijke ingrediënten en locaties, de oeversvan de Westeinderplas met de seringeneilanden en Ringvaart, fort Aalsmeerderbrug, gebieden met doorbramen overwoekerde kassen en ponystallen. 

Plenair programma
Een inspiratiepitch over circulair landschap door Freek Loos (Atelier Loos van Vliet) vormt de aftrap naar een actieve sessie o.l.v. Tertium. Positieve Dilemma’s zetten de toon naar kennisuitwisseling over de MRA opgaven: de luchthavenregio als aanjager van innovatie.

Afsluiting
Uiteraard een borrel tot slot om de verwondering te delen.

Tickets
Deelname is gratis. Meer informatie hierover via info@podiumarcitectuur.nl

Programma