Gesprek over Tiny Houses o.l.v. Joost Valk en Janpeter Eilander - Dag van de Architectuur

Gesprek met Joost Valk

Steeds meer mensen hebben de behoefte om hun woongedrag te veranderen op weg naar een betere wereld, een betaalbaar of zelfvoorzienend leven. Ook in Nederland wordt wonen met een kleine footprint populair. Hoe klein is klein? Hoe houden we het leefbaar en aantrekkelijk? Hoe kunnen we bouwen zonder de aarde te belasten? Hoe kunnen we bouwmateriaal circulair inzetten?

Tiny Houses, kleine huisjes met een woonoppervlak van 20 m2 tot 50 m2, winnen aan populariteit. Dat kan variëren van een kamer in een woontoren midden in de stad tot een opvang voor vluchtelingen of tijdelijk wonen in crisissituaties. Maar ook een mobile home (verplaatsbaar huis) midden in de natuur is een voorbeeld van een Tiny House. Hoe haalbaar, duurzaam en betaalbaar zijn Tiny Houses? Steeds meer gemeenten experimenteren met Tiny Houses, de locaties en vergunningen. Wat zijn de kansen en behoeften in de polder?

Joost Valk gaat het gesprek aan vanuit zijn ervaring als architect met Vital Villages over hoe Tiny Houses het denken over wonen kan versnellen, van bouwproces, financiering en hoe een community kan ontstaan. Respondent is Janpeter Eilander.

Wil je hierbij zijn?
We noemen een gesprek pas een gesprek als er meer dan 6 mensen meedoen, dus laat weten of je komt via info@podiumarchitectuur.nl

Het programma 
vanaf 12.00      Fotoshoot Destination Rijsenhout (voor als je van Reizen Houdt)
12.00 – 12.30  Optreden Schiphol Talent Orkest i.s.m. Iktoon
12.30 – 12.45  Startschot Dag van de Architectuur en Opening Fotografie expositie + Urban Lab
12.30 – 15.00  Makersplaats in de polder – bouwen aan modellen voor Tiny Houses 
12.45 – 13.15  Circus workshop (6- 9 jr) van Circus Kristal i.s.m. Iktoon
13.00 – 13.30  Yoga in de polder door Zazen Yoga
13.00 – 15.00  Kinderworkshop drijvende Tiny Houses ontwerpen en bouwen
13.00 – 13.45  Gesprek over Tiny Houses o.l.v. Joost Valk en Janpeter Eilander
13.30 – 14.00  Circus workshop (8-14 jr) van Circus Kristal i.s.m. Iktoon
14.00 - 14.30   Yoga in de polder door Zazen Yoga
14.00 – 15.00  Fietsexcursie vanuit verhalen naar kansen in Rijsenhout
14.15 – 15.00  Djembé workshop met een afsluitend optreden i.s.m. Iktoon


Over de Dag van de Architectuur 2018
Op de Dag van de Architectuur organiseert Podium voor Architectuur in samenwerking met Iktoon en Regiegroep Rijsenhout een middag vol activiteiten voor alle leeftijden met workshops, bouwen, fietsen, dialogen en muziek. Een mini festival op een onverwachte locatie met zichtbare kansen voor Rijsenhout.

Zaterdag 2 juni is de landelijke Dag van de Architectuur met het thema ‘de stad voor morgen’. Steden in Nederland verdichten in een hoog tempo. Dit vraagt niet alleen om een inhaalslag in de woningbouw, maar een aanpassing van de totale stad en al haar voorzieningen. Architectuur en stedenbouw speelt een essentiële rol in de visie van de leefbare stad van de toekomst. Hoe zorgen we er voor dat onze steden prettig blijven wonen, werken en recreëren voor iedereen?

In de Metropool Regio Amsterdam is Rijsenhout de kanshebber voor innovatie en experiment met wonen, werken, recreëren, bedrijvigheid en voedselproductie. Rijsenhout is een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. De Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout geeft aan wat wel en niet kan. Rijsenhout is de aangewezen locatie in Haarlemmermeer is om te experimenteren met o.a. circulariteit, geluidsadaptatie en nieuwe woonvormen en om te onderzoeken wat er nodig is om de snel groeiende steden leefbaar te houden.

Programma