Gereserveerd Rijsenhout: URBAN LAB, Experimenteren met wonen / werken / leren rond de geluidszone

Gereserveerd Rijssenhout

Aan de oostzijde van Haarlemmermeer ligt het dorpje Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Hierdoor mag er niet bijgebouwd worden, lukt het niet de verouderde kassen op te schalen en mag bijvoorbeeld zelfs het dorpscentrum niet vernieuwd worden.

Er is sprake van leegstand, krimp en het teruglopen van het voorzieningenniveau. Rijsenhout is bij uitstek een goed voorbeeld van hoe om te gaan met de complexiteit aan belangen in een luchthavenregio. Wat kun je met een dorp doen dat aan alle kanten is ingekaderd en zijn oorspronkelijke functie verliest? Welke nieuwe functies kan dit dorp vervullen? En hoe zorg je dat de kracht van het dorp en waardenstelsels behouden blijven?

Wat?
URBAN LAB, met een fietsexcursie, ontwerpworkshop, lezingen en borrel. De dag is incl lunch. Fietsen staan voor u klaar.

VERKASSEN
Vanuit het idee van tijdelijkheid, circulariteit en mobiliteit gaan drie groepen met ieder een eigen thema aan de slag met de kansen. speelruimte en creatieve oplossingen:

Jeroen van Mechelen (Studio JVM) - klimaat neutraal en geluid adaptief bouwen.
Peter van Assche (bureau SLA) - transformatie naar educatie - werken met een innovatief dienstverlenend leermodel
Martine van Vliet (Loos van Vliet) - transformatie naar innovatieve productie en voedselproductie - een nieuw ecosysteem, een nieuw showmodel om kennis te delen

Voor wie?
Een mix van ontwerpers, experts, ondernemers, kunstenaars en ervaringsdeskundigen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor dit dagprogramma in Rijsenhout door voor 26 september 2017 een e-mail te sturen naar info@podiumarchitectuur.nl o.v.v. VERKASSEN. Er is plaats voor max. 40 deelnemers.

Partners: Dorpsraad en Regiegroep Rijsenhout

Dit programma is onderdeel van de Landschapstriënnale die van 1 t/m 30 september plaatsvindt in PARK21.