Expositie 'Destination Rijsenhout'

Foto's  'Destination Rijsenhout'

Een buiten expositie met fotografie en ontwerpen over de kansen van Rijsenhout. Indrukwekkende foto's laten de bestaande situatie en de kansen voor Rijsenhout zien die verbeeld zijn door amateurfotografen naar aanleiding van onze oproep voor de Dag van de Architectuur. Ook worden de resultaten van de twee Urban Labs getoond die wij eerder in Rijsenhout organiseerden.

Om ‘Destination Rijsenhout’ vast te leggen vroeg Podium voor Architectuur om persoonlijke visies van de fotografen. We hebben als organisatie en jury de deelnemers daarom nadrukkelijk toegestaan de foto’s digitaal te bewerken, om de verbeeldingskracht alle ruimte te geven. Een deskundige jury bestaande uit Loek van Vliet (fotograaf), Hein van Elderen (inwoner Rijsenhout) en Gerben van der Knaap (Regiegroep Rijsenhout), heeft de beste foto's geselecteerd die te zien zijn in deze expositie.

De winnende foto van Hans Peter Föllmi werd zeer enthousiast door de jury ontvangen en heeft een mooie plek binnen de expositie. Kan Rijsenhout experimenteren met Tiny Houses? Kan je de vele oude kassen gebruiken door (Tiny) Houses te bouwen? De verbeelding van Hans Peter helpt op weg naar realisatie. 

Urban Labs
Kan Rijsenhout een voorloper worden op het gebied van experiment met nieuwe innovatieve bedrijvigheid, nieuwe (jonge) inwoners en nieuwe manieren van bouwen en wonen in een betere luchthavenregio? Ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers en bewoners bogen zich over deze vragen tijdens de Urban Labs van september 2017 en april 2018. De uitkomsten in verbeeldingen van ontwerpers tonen kansen voor recreatie, akkerbouw, geluidsadaptief bouwen en tiny houses. Van Studio Raak, Atelier Loos van Vliet, Martijn Lugten, Vital Villages, Studio Jeroen van Mechelen.

Openingstijden
De expositie is t/m 30 juni te bezoeken en is geopend tijdens de Dag van de Architectuur op 2 juni en op zaterdagen in juni van 11.00 – 15.00 uur.

Programma