Expertmeeting - Logistiek | Stadsdistributie

Podium voor Architectuur ontwikkelt ism Kennislab voor Urbanisme een reeks expertmeetings over logistiek en nodigt u uit voor de expertmeeting Logistiek | Stadsdistributie op woensdagmiddag 6 april 2016 van 15.00-17.00 uur.

Welke ontwikkelingen gaan in de (nabije) toekomst grote verandering brengen op het gebied van logistiek? En wat zijn daarvan de ruimtelijke consequenties voor de MRA. In samenspraak met hoofdrolspelers uit de regio organiseren we 3 kleine expertmeetings over: stadsdistributie, circulariteit en big data. Wat zijn de ontwikkelingen en wat zijn de vragen vanuit de regio? Tijdens een slotbijeenkomst worden de onderwerpen bij elkaar gelegd om na te denken over de ruimtelijke impact van deze ontwikkelingen (voor de regio).

Sprekers
Tijdens de eerste bijeenkomst op 6 april over stadsdistributie geven we verschillende experts het woord over hoe stadsdistributie slimmer en schoner kan. Wat zijn de ruimtelijke consequenties van de veranderingen en ontwikkelingen op dit gebied?

Yourick Fokker vertelt over zijn project City HubKunnen leegstaande bedrijfspanden aan de rand van de stad hergebruikt worden voor cityhubs? Kunnen buurtgenoten helpen met het distribueren van pakketjes? Hoe kunnen we het water inzetten om de stad te bevoorraden? 

Alma Kerling introduceert House of Logistics, een samenwerkingsverband van bedrijven en ROC's waar het werven en opleiden van de logistiek vakman van de toekomst voor de Metropoolregio Amsterdam wordt aangepakt. 

Mark Fontein tenslotte, vertelt over de startup Buurtmus. Kunnen buurtgenoten helpen met het distribueren van pakketjes?

Wilrik Kok vertelt over het onderzoek dat Field Factors samen met APPM, Esperanto XL en de Hogeschool van Amsterdam doet naar Stadslogistiek op maat.

Aanmelden via info@podiumarchitectuur.nl