Dialoog Energietransitie Haarlemmermeer: van technisch naar sociale en ruimtelijke ontwerpopgave

Energietransitie Haarlemmermeer

De hoeveelheid informatie over de ophanden zijn de energietransitie creëert behoefte aan inzicht in de ruimtelijke consequenties. Wat is de stand van zaken in Haarlemmermeer? Wie heeft en geeft inzicht in de ruimtelijke gevolgen? Wat is de sociale opgave? Wat is ieders rol en zijn ruimtelijk ontwerpers (voldoende) betrokken? Hoe kan erfgoed als onderlegger een rol spelen?

Op 20 november a.s. organiseren we een gesprek over de opgave en de weg naar een integraal ontwerp met alle partijen die een (onverwachte) rol (kunnen) hebben.

Kan energielandschap een meervoudig doel dienen; functioneel en esthetisch, ingepast in onze leefomgeving met de polder als onderlegger?
Sprekend over de energietransitie blijkt hoe wisselend experts denken over de opgave en het ontwerp. De mogelijkheden en de vragen roepen om visualisatie. Kan een ruimtelijk model van Haarlemmermeer, met uitneembare locaties en functionele onderdelen, ons helpen vanuit de dialoog de opgave te bespreken? Zo maken we het concreet en zichtbaar: ‘Dit zijn onze opties. Wat willen we voor onze regio?’

Met o.a. pitches van:
Akke de Vries – Oosterveen | De Waterfabriek | over de kansen voor energietransitie en erfgoed.
Fonz Dekkers | Industrieel ecoloog EVOLV | over de opgave Haarlemmermeer.
Zippora Elders | artistiek directeur Kunstfort | Transitie in beeld: een gesprek met econoom Anne Kervers over duurzaamheid en beeldende kunst.
Michiel Overkamp | Team Onderzoek gemeente Haarlemmermeer | De drooglegging van het Haarlemmermeer was een omslagpunt van een vorige energietransitie: wind naar stoom. Een vergelijking met de uitdagingen waar we nu voor staan.

Gespreksleiding
Joost Valk | Architect | Vital Places

Wanneer
Din 20 nov 2018 | 15.00-17.15 (inloop vanaf 14.45 uur)

Waar
NMCX (voormalige gymzaal) | Prins Hendriklaan 33, Hoofddorp

Aanmelden
Wil je hier bij zijn? Meld je dan voor 16 november a.s. aan via info@podiumarchitectuur.nl

Programma