Bouwen als maatpak: gelijkvloers wonen

Bouwen als maatpak: gelijkvloers wonen

Naar aanleiding van de enquête Vitaal ouder worden in Tudorpark van Beyond Now geven drie ontwerpbureaus een presentatie over hun ontwerpanalyse en presenteren zij hun eigen visie op vitaal ouder worden.

Vervolgens zullen deze verder worden uitgewerkt tijdens de ontwerpworkshops. De uitkomsten worden vertaald naar locatie specifieke woonproducten (Tudorpark). Ieder bureau zal zich op een specifiek onderdeel richten.

Seniorenhuisvesting is een zeer actueel thema, gezien de voortgaande vergrijzing in ons land. Voor de komende vijftien jaar wordt een groei voorzien van 4,5 naar 6 miljoen 55-plussers: een groei van 30%. De senior van straks is bovendien een andere senior dan die van vandaag, met verderstrekkende wensen en verwachtingen vanuit een andere opvatting en moraal. Ondernemend ouder worden zal voor steeds meer senioren de norm zijn. Daarbij brengen de veranderingen in de zorg een nieuwe woonvraag met zich mee.

Het Podium wil inspelen op de veranderende ontwerppraktijk door samen met jonge ontwerpbureaus relevante thema’s te onderzoeken aan de hand van een casus.

Casus Ymere: Betaalbaar bouwen voor vitale senioren (in Tudorpark). Senioren willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, het liefst in de eigen woning en in de eigen woonomgeving. De overheid trekt zich terug. Hoe kan er bij het ontwerp van deze nieuwe wijk ingespeeld worden op de veranderende woon,- en zorg wensen? Hoe ziet deze woonomgeving en woning eruit?

3 ontwerpbureaus:
a. Grondgebonden wonen: 2by4 Architects
b. Gestapeld wonen: Bureau van Eig
c.Inrichting/gebruik openbare ruimte: De Stuurlui

Bouwen als Maatpak is een initiatief van het Podium voor Architectuur i.s.m. Ymere.