BEZINNING GROOTSCHALIGE WONINGBOUWOPGAVE: DE (TOEKOMSTIGE) KAART VAN HAARLEMMERMEER

Nieuwbouw woonhuis

In Haarlemmermeer, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam, trekt de woningmarkt hard aan. Jarenlang is er niet gebouwd op gereserveerde gronden maar daar komt nu snel verandering in. Plannen van vóór de crisis worden weer uit de la getrokken.

Is het antwoord na jaren van stilstand de draad gewoon weer op te pakken en grootschalige woningbouw uit te zetten in de polder? Hoe verhoudt Haarlemmermeer zich tot de overspannen Amsterdamse woningmarkt?

Podium voor Architectuur organiseert een interne werksessie samen met polderarchitect Joop Slangen en het lectoraat Bouwtransformatie van de Hogeschool van Amsterdam voor gemeentelijk betrokkenen vanuit een neutrale invalshoek. 

Voor wie?
We organiseren dit als een interne werksessie voor gemeentelijk betrokkenen. Van gebiedsmanagers, projectmanagers, stedenbouwkundigen, landschapontwerp, wonen, statistiek en onderzoek.

Programma
Start: 11.30 uur (inloop vanaf 11.15 uur)
Einde: 14.30 uur
Inclusief lunch

Inhoud werksessie
Introductie en betrokkenheid
- Wat gaat er gebeuren?
- Plannen op wonen, aantallen en typologieën

Wat is het fundament?
- Feiten & getallen, kwaliteit en belangen

Haarlemmermeer als identiteit
- Hoe te benoemen?
- Hoe de ruimtelijke kwaliteit daaraan te koppelen?
- Hoe de kernwaarde van de polder te benoemen?

Aanmelden
Aanmelden voor deze werksessie is op uitnodiging en kan voor 7 juni 2017 via info@podiumarchitectuur.nl

Deze interne werksessie wordt georganiseerd door:
Polderarchitect Joop Slangen; Frank Suurenbroek,lector Bouwtransformatie, faculteit Techniek Hogeschool van Amsterdam; Jeroen van der Kuur, Research coördinator / Circulaire Stad Hogeschool van Amsterdam;
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol.