Programma-archief

Beukenhorst West - Hoofddorp
expositie | 11 december 2015 (vrijdag) - 15:00

Opening expositie Fotosafari Beukenhorst West

Het kantorenpark Beukenhorst-West dat zijn oorsprong qua architectuur kent in de jaren tachtig en negentig, kent al vele jaren veel leegstand. Tijdens de Fotosafari afgelopen 19 juni heeft John van Loon fotografen mee op expeditie genomen door het gebied. Op 11 december presenteren we de resultaten hiervan in het markante “ondernemershuis”de Diamant op Beukenhorst West.
Dwingelderveld - uit de serie Klimaatbuffers. Foto: Loek van Vliet
lezing, wedstrijd | 10 december 2015 (donderdag) - 16:30

Opening expositie Parallel Landschap

Hoe zag het landschap van Haarlemmermeer er ooit uit? En wat is het beeld van die exacte plek nu? Door de ogen van kunstenaars, schilders, fotografen krijgt een landschap zijn eigen kleur. Niet alleen het beeld op een doek of door de lens, ook het landschap zelf, door de tijd heen verandert. Podium voor Architectuur is nieuwsgierig naar transformaties van het landschap van Haarlemmermeer, en naar hoe mensen dit landschap zien.
bijeenkomst | 9 december 2015 (woensdag) - 16:30 tot 18:30

(T)huis voor ontheemden

16.000 statushouders in Nederland zijn op zoek naar en in afwachting van huisvesting, al dan niet permanent. De gemeente Haarlemmermeer heeft een wettelijke taakstelling voor het (tijdelijk) huisvesten van enkele honderden statushouders. Podium voor Architectuur organiseert een eerste expertmeeting over dit huisvestingsvraagstuk.
Resultaten ontwerpworkshop 9 oktober Proefstation Hoofddorp
architectenworkshop, workshop | 24 november 2015 (dinsdag) - 17:00 tot 19:00

Ontwerpworkshop Wie Wil Wonen?

De ontwerpworkshop voor (jongeren)huisvesting op 9 oktober tijdens Proefstation Hoofddorp was een groot succes, mede dankzij de inzet van alle deelnemers die actief aan de slag gingen en met waardevolle ideeën kwamen. Om het enthousiasme te behouden en de ideeën concreter te maken, hebben gelijk vervolgstappen gepland.
| 20 november 2015 (vrijdag) - 10:30

Presentatie 'Haarlemmermeer toekomstbestendig'

Leerlingen Kaj Munk College werken aan maquettes
presentatie | 6 november 2015 (vrijdag) - 15:30

Presentaties VO-project 'Brugdorpen - Nieuwe Verbindingen'

56 leerlingen van het Kaj Munk College hebben 9 weken gewerkt aan een Technasium-project: onderzoeken en ontwerpen in vakoverstijgende projecten. Op vrijdag 6 november, van 15.30 – 16.30 uur presenteren zij de resultaten van dit project in dorpshuis De Oase, Zwaanshoek.
Detail cover Werklust - Foto: Theo Baart
| 1 november 2015 (zondag) - 14:00

Boekpresentatie WERKLUST

Hoe zien de transformaties er uit in het landschap van Haarlemmermeer? Fotograaf Theo Baart legde ze vast over een tijdspanne van dertig jaar. Het resultaat, het boek Werklust, Biografie van een gebruikslandschap wordt 1 november a.s. gepresenteerd.
presentatie | 30 oktober 2015 (vrijdag) - 15:00 tot 16:30

Presentatie ontwerpen Raadhuisplein

Acht weken lang hebben 19 leerlingen van het Kaj Munk College hard gewerkt aan een vwo-plus project: een niet-verplicht, aanvullend programma voor vwo-leerlingen, waarin aan vakoverstijgende projecten wordt gewerkt. Thema: een nieuwe invulling aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. De opgave die opdrachtgever Joep van Dijk (bestuurder Het Cultuurgebouw) aan de leerlingen mee gaf bij kick-off: onderzoek de ruimte van het Raadhuisplein en doe een voorstel voor een nieuwe inrichting van het plein in de toekomst. De resultaten worden op 30 oktober gepresenteerd.

Proefstation Hoofddorp

Hoofddorp-Centraal en Podium voor Architectuur zetten Beukenhorst West op de kaart. Een groen, ruim gebied dichtbij station Hoofddorp op een paar minuten afstand van Schiphol. Er ontbreekt echter één ding: bedrijvigheid. Tijdens PROEFSTATION HOOFDDORP wordt inspiratie en kennis gedeeld tijdens twee rondes met 3 workshops. Het doel is om een X aantal m2 een nieuwe bestemming te geven en de bedrijvigheid op de kantorenlocatie een stimulans te geven.

Pagina's