boekpresentatie & debat 'Ik woon op een eiland.'

Publicatie van de fotograaf en auteur Theo Baart over Eiland 7, onderdeel van de Vinex-locatie Floriande, Haarlemmermeer.

De fotograaf en auteur Theo Baart is een bewoner van de Vinex-wijk Floriande in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer. In zijn nieuwe boek Eiland 7 – Berichten uit de nieuwbouwwijk (NAi publishers) gaat Baart zelf als 'eilandbewoner' op zoek naar het recept voor een nieuwbouwwijk. De fotografie toont het gebruik van de bewoners van het geconstrueerde eiland. De presentatie van deze splinternieuwe publicatie op 22 mei geeft aanleiding voor een gedachtewisseling met een aantal ontwerpers, ontwikkelaars, beleidmakers en beschouwers.

Wat kan je leren van het proces van Eiland 7? Kan je ongestraft afwijken van de gebaande paden of moet bij de nieuwe bouwopgave gekozen worden voor de beproefde en risicoloze standaardoplossingen: de weg van de minste weerstand want de huizen worden toch wel verkocht?

Het debat staat onder leiding van de journaliste en auteur Tracy Metz, met onder andere de socioloog Arnold Reijndorp en de stedenbouwkundige Miranda Reitsma, en is tevens een evaluatie met het doel om vooruit en verder te gaan denken.

De Vinex-operatie, voortkomend uit de Vierde Nota ruimtelijke ordening Extra oftewel de Vinex-Nota genoemd, moest voorzien in een aantal van 250.000 nieuwbouwwoningen. In de Haarlemmermeer is deze woningbouwopgave van 13.000 woningen, verdeeld op drie locaties, en te bouwen in tien jaar tijd, net klaar. Maar de volgende grote woningbouwopgave van 15.000 woningen in de polder staat al weer voor de deur. Hoe verlopen de processen bij zo'n nieuwbouwopgave? Welke invloed heeft het proces op de kwaliteit? Is nieuwbouw uiteindelijk niet veel anders dan fastfood?

Gespreksleider:
Tracy Metz (journaliste bij NRC Handelsblad, auteur van 'Pret!: Leisure en landschap', gastonderzoeker bij het Ruimtelijk Planbureau, lid van de Raad voor het Landelijk Gebied)

Inleiding:
Theo Baart (fotograaf en auteur)

Sprekers:
Arnold Reijndorp (socioloog hoogleraar UvA, auteur 'Buitenwijk' )
Bjarne Mastenbroek (architect, stedenbouwkundige)
Mariet Schoenmakers (directeur AM Concepts)
Miranda Reitsma (stedenbouwkundige, onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de provincie Noord Holland)
Rob van Aerschot - onder voorbehoud (projectmanager Westflank, Gemeente Haarlemmermeer)
Roel Steenbeek (directeur Ymere)

Programma