Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden

Dwarsdoorsnede NL

Podium voor Architectuur, FORUM Onderzoeksinstituut voor Multiculturele VraagstukkenArchitectuurcentrum Aorta en Architectuurcentrum Twente hebben samen aan een interdisciplinair onderzoek gewerkt: de visie van nieuwe generaties op de toekomstige leefomgeving. Studenten met verschillende studieachtergronden onderzochten de vraagstelling: Hoe wil de nieuwe generatie in de toekomst wonen en werken?

Per regio werkten meerdere studenten met een verschillende studieachtergrond aan het onderzoek, ieder vanuit een persoonlijke vraagstelling, ondersteund door docenten én door een regioleider. Per regio werden belangrijke regionale kennispartners en belanghebbenden uit het veld, zoals gemeenten, woningcorporaties en Schiphol betrokken. 

De onderzoeken en artikelen van professionals zijn nu gebundeld in een publicatie met een grote diversiteit. 

Wonen, werken en leren, en een nieuwe generatie
Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden is een eenjarig interdisciplinair onderzoekstraject van west naar oost in een dwarsdoorsnede door het land. De kernbegrippen zijn wonen, werken en leren. Elke regio had een focus in het onderzoek geformuleerd die passend was bij de demografische eneconomische trends in de regio's Haarlemmermeer, Utrecht en Twente. 

 

Zo divers als deze onderzoeken en artikelen zijn, zo divers wordt de nieuwe generatie. De vraag hoe deze nieuwe generatie in de toekomst wil wonen en werken, was en is dan ook niet eenvoudig te beantwoorden. In de toekomst kijken is een lastige opgave gebleken. 

De publicatie is per regio te downloaden.