DOWNLOAD Verslag Op Watersafari in de MRA #3

Impressie door Pieter Hoexum

Foto: Theo Baart

Tijdens WeMakeThe.City op dinsdag 18 juni vaarde een groep experts over het IJmeer. Vanuit presentaties bespraken we de grote ruimtelijke opgaves van de MRA. Hoe kunnen we water inzetten als verbinder van wonen en mobiliteit met versterking van ecologische- en historische waarden?

Aanleiding
Theo Baart werkt aan een visuele vertaling van alle grote ruimtelijke thema’s in de MRA zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de klimaatadaptatie op het niveau van het maaiveld: welke plekken gaan binnen afzienbare tijd ingrijpend verandering en welke plekken kunnen niet veranderen door een claim op een hoger schaalniveau? Wat is nog lokaal aan ontwikkelingen die bijna allemaal een regionale en soms zelfs een nationale en globale component kennen?

Landschapsfotograaf Theo Baart werkt aan de Atlas MRA. Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol werkt samen met Theo Baart en Ton Bossink (Omgevingsvisie NH2050) aan een parallelle lijn: de zogenoemde Safari MRA.