DOWNLOAD Verslag Op Safari in de MRA #2

Impressie Safari Zaanstad door Pieter Hoexum

Foto: Theo Baart

Op dinsdag 26 maart 2019 organiseerde Podium voor Architectuur in samenwerking met fotograaf Theo Baart de tweede Safari MRA met aandacht voor knooppuntontwikkeling Zaancorridor.

Safari 2 voerde langs de verschillende stadia van uitvoering en verschillende typeringen van knooppuntontwikkeling Zaancorridor. Met aandacht voor Zaandijk Zaanse Schans, de uitdagingen rondom spoorse doorsnijdingen bij het station en de invloed van de fabriek op deze route. We fietsten door naar Wormerveer als landschapspoort en sloten af met het overall plan knooppunten. 

Aanleiding
Theo Baart werkt aan een visuele vertaling van alle grote ruimtelijke thema’s in de MRA zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de klimaatadaptatie op het niveau van het maaiveld: welke plekken gaan binnen afzienbare tijd ingrijpend verandering en welke plekken kunnen niet veranderen door een claim op een hoger schaalniveau? Wat is nog lokaal aan ontwikkelingen die bijna allemaal een regionale en soms zelfs een nationale en globale component kennen?

Podium voor Architectuur organiseert in samenwerking met fotograaf Theo Baart een reeks Safari’s door de MRA. De Safari brengt ons verspreid over 2019 naar wisselende locaties om ter plaatse de resultaten van het beleid en de perongeluksfactor te benoemen vanuit introducties door Theo Baart: ‘Hoe kunnen we de MRA opgaven en de kansen formuleren?’