DOWNLOAD Verslag Op Safari in de MRA #1

Inleiding en impressie Safari Datacenters door Pieter Hoexum

Foto: Theo Baart

Op dinsdag 4 dec 2018 organiseerde Podium voor Architectuur in samenwerking met fotograaf Theo Baart de eerste Safari MRA uit een reeks van vijf. Een bus brengt ons verspreid over enige maanden naar wisselende locaties om ter plaatse de resultaten van het beleid en de perongeluksfactor te benoemen vanuit introducties door Theo Baart. ‘Hoe kunnen we de MRA opgaven en de kansen formuleren?’ 

De eerste Safari stond in het teken van DATACENTERS. ‘Wat is de impact van datatechnologie op de ontwerpopgave van stad en platteland binnen de MRA?

De hieropvolgende thema’s zijn: BODEMDALING - DE ENERGIETRANSITIE – WATERMANAGEMENT – INFRASTRUCTUUR. Publicist en filosoof Pieter Hoexum, reist als vaste verslaglegger mee. 

Aanleiding
Theo Baart werkt aan een visuele vertaling van alle grote ruimtelijke thema’s in de MRA zoals de energietransitie, de woningbouwopgave en de klimaatadaptatie op het niveau van het maaiveld: welke plekken gaan binnen afzienbare tijd ingrijpend verandering en welke plekken kunnen niet veranderen door een claim op een hoger schaalniveau? Wat is nog lokaal aan ontwikkelingen die bijna allemaal een regionale en soms zelfs een nationale en globale component kennen?

Het project wordt gepresenteerd in de vorm van een visuele nulmeting waarbij kaarten en datavisualisaties de richting van de veranderingen laten zien. Ton Bossink (projectleider Omgevingsvisie NH2050, PNH) is mederedacteur voor de kaarten en datavisualisaties.