DOWNLOAD Verslag Eerste plenaire bijeenkomst Food Council MRA

Over nieuwe markten: stopplaatsen langs de weg naar een regionaal voedselsysteem

Food Council MRA

Op 29 november 2018 organiseerden Podium voor Architectiuur i.s.m. Food Council MRA en NMCX de bijeenkomst ‘Stand van Zaken Food Council’ en de workshop ‘Nieuwe Markten’.

Deze bijeenkomst was het eerste netwerk moment na het kick-off congres ‘Flows of Foods’. Aansluitend vond de workshop 'Nieuwe Markten' plaats. 

De Foodcouncil MRA wil het concept “Markten’ nieuw leven inblazen. Markten op onverwachte betekenisvolle locaties, op tijden die aansluiten bij woon-werkverkeer in de namiddag en avond. Markten die de groep online bestellers fysiek verbinden met streekproducten, zodat een directe connectie wordt gevormd tussen de op het land geproduceerde producten en het dynamische leven in de stad.

De nadruk in de workshop lag op inspiratie, interactiviteit, co-creatie, co-ownership en open-space. Belangrijke vragen die aan bod kwamen:  Delen we de wens? Waar ligt ieders passie en ambitie? Wat bestaat er al? Wat kunnen we doen en bundelen? Wat is het stappenplan?