DOWNLOAD Verslag Dialoog Energietransitie & Erfgoed Haarlemmermeer

Van technisch naar sociale en ruimtelijke ontwerpopgave

Energietransitie en erfgoed

De hoeveelheid informatie over de ophanden zijn de energietransitie creëert behoefte aan inzicht in de ruimtelijke consequenties. Wat is de stand van zaken in Haarlemmermeer? Wie heeft en geeft inzicht in de ruimtelijke gevolgen? Wat is de sociale opgave? Wat is ieders rol en zijn ruimtelijk ontwerpers (voldoende) betrokken? Hoe kan erfgoed als onderlegger een rol spelen?

Op 20 november 2018 organiseerden we een gesprek over de opgave en de weg naar een integraal ontwerp met alle partijen die een (onverwachte) rol (kunnen) hebben.

Kan energielandschap een meervoudig doel dienen; functioneel en esthetisch, ingepast in onze leefomgeving met de polder als onderlegger?
Sprekend over de energietransitie blijkt hoe wisselend experts denken over de opgave en het ontwerp. De mogelijkheden en de vragen roepen om visualisatie. Kan een ruimtelijk model van Haarlemmermeer, met uitneembare locaties en functionele onderdelen, ons helpen vanuit de dialoog de opgave te bespreken? Zo maken we het concreet en zichtbaar: ‘Dit zijn onze opties. Wat willen we voor onze regio?’