Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

SCI subsidieert de meerjarenprojecten van het activiteitenprogramma 2015: basisprogramma, Tussen Tijd, Voedselproductie in de Metropo(o)lder, Op weg naar een Betere Luchthavenregio, Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt ontwerpers en makers met (inter)nationale projecten, culturele instellingen met eenjarige en meerjarige programma's en talenten in de creatieve industrie. Kerntaak is het stimuleren van cultuur. Een belangrijk thema is het verbeteren van de keten tussen ontwerpers/makers en opdrachtgevers/producenten. Met programma's, evenementen, publicaties en kennisbundeling legt het fonds bovendien zelf actief verbindingen tussen cultuur, ondernemerschap en maatschappelijk engagement. (Bron: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)