Stichting Vrienden van 't Podium

De Stichting Vrienden van het Podium werkt sinds 2011 mee aan de groei en bloei van het Podium voor Architectuur. De deskundige bestuursleden vertegenwoordigen diverse disciplines, brengen hun expertise in en hun netwerk. Per jaar adviseren de Vrienden op de inhoud van het Activiteitenprogramma en adopteren twee tot drie projecten, gericht op de werving van extra middelen, expertise en menskracht. Adoptieprojecten vanaf 2012: symposia over de Luchthaven, Ringvaart Verbindt, Tussen Tijd (Tijdelijke Bestemmingen /Werklust).