BPD creating living environments

BDP is ‘opdrachtgever’ van het project Brugdorpen, een onderzoek & ontwerpopdracht aan leerlingen van het Kaj Munk College Hoofddorp, voorjaar 2015, in nauwe samenwerking met Podium voor Architectuur als begeleidende partij. BDP stemt jaarlijks met Podium voor Architectuur de inhoud van een samenwerkingsproject af.

BPD (voorheen Bouwfonds) wil bijdragen aan het verwezenlijken van ‘living environments’, woon- en leefomgevingen die ook zelf leven. “Waar de bebouwde omgeving en de natuur elkaar op een harmonieuze manier ontmoeten. Die rust, ruimte en geborgenheid bieden en als ontmoetingsplek ook activiteiten op straat aanmoedigen. We geloven in buurten en wijken die de bewoners en bezoekers welkom heten. Waar iedereen met veel plezier kan wonen en samen wonen.” (Bron: BPD)