APPM

APPM steunt Podium voor Architectuur met expertise en is donateur van het project Werklust.

APPM werkt aan de inrichting, ontwikkeling en herstructurering van ons stedelijk en landelijk gebied, bereikbaarheid, infrastructuur en mobiliteit, een klimaatbestendig, waterrijk en duurzaam Nederland. De organisatie richt zich op Infrastructuur en Mobiliteit, Ruimte en Vastgoed, Water en Groen, Energie en Klimaat. (Bron: APPM)