Stichting Vrienden van het podium

Stichting Vrienden van het Podium

Het Podium ontplooit als architectuurcentrum talrijke initiatieven rondom de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Al ruim 15 jaar trekt het met een inspirerend programma het hele jaar rond een breed publiek van kinderen tot en met professionals.

De Vrienden

De stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol vindt de werkzaamheden van het Podium van groot belang. Dit vanuit de overtuiging dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage kan leveren aan de attractiviteit van het leefmilieu en de economie in de Haarlemmermeer en de regio. Het Podium signaleert al jaren als onafhankelijke organisatie een brede ruimtelijke opgave bestaand uit wonen, werken, leren, leven, voedsel, mobiliteit en logistiek. De Vrienden steunen daarom het Podium waar ze kunnen. De stichting is opgericht op 14 maart 2011 door Frits Vermeijs (tevens erevoorzitter van de Vrienden), Age Vermeer, Piet Brandjes, Paul Jansen, Els Goossens en Joop Krul.

Wat doen wij

De Vrienden steunen het Podium op de volgende wijze:

 • het adviseren van het Podium vanuit de kennis, ervaring en netwerk van de Vrienden,
 • het ondersteunen van het Podium bij het organiseren van de benodigde middelen om hun programma te realiseren,
 • het bevorderen van bekendheid en zichtbaarheid van het Podium.

Het Podium heeft beperkte middelen voor het realiseren van zijn programma. Een aantal initiatieven kunnen zonder extra steun niet plaatsvinden. De Vrienden proberen voor deze initiatieven aanvullende middelen te vinden. Zowel financieel als in natura. Dit doen de Vrienden door zowel specifiek voor een bepaald initiatief als voor het gehele programma middelen te werven. Verworven middelen worden pas ter beschikking gesteld aan het Podium als het initiatief waarvoor de steun wordt aangevraagd van voldoende kwaliteit is om een bijdrage te leveren aan (de discussie over en bewustzijn van) de kwaliteit van de bebouwde omgeving van de regio. De stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol heeft de ANBI status.

Wie zijn wij?

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur wordt gevormd door mensen die nauw betrokken zijn bij het gebied van de Haarlemmermeer en Schiphol aangezien zij er wonen en/of werken en daarnaast grote affiniteit hebben met de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De Vrienden zijn:

 • Kees Smilde (adviesbureau Case-Management Delft)
 • Paul Jansen (Strategisch Adviseur HorYzoN)
 • Bert Uitterhoeve (vlm. directeur Ruimtelijke Ontwikkeling gemeente Haarlemmermeer)
 • Jaap de Wit (em. hoogleraar Luchtvaarteconomie Universiteit van Amsterdam)
 • Irene Prins (lid schoolleiding Kaj Munk College, Hoofddorp)
 • Maurits Schaafsma (senior Urban Planner, Schiphol Group)
 • Sacha Maarschall (stedenbouwkundig adviseur)

Ook vriend van het Podium worden?

De Vrienden streven naar partner- en samenwerkingsrelaties. Dat kan door samenwerking gericht op kennisuitwisseling, inbreng van expertise en financiële impulsen. BPD Gebiedsontwikkeling Regio Noord West bijvoorbeeld steunt het Podium via de Vrienden met een jaarlijks gift.

 • Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid om begunstiger, (hoofd)sponsor of mecenas te worden?
 • Wilt u een of meer activiteiten uit het jaarprogramma van het Podium financieel of in natura ondersteunen?
 • Wilt u meer informatie over de Vrienden?

Dan kunt u contact opnemen met ons via onderstaande contactgegevens. Wij maken graag tijd voor een gesprek.

 • Email: vriendenvhpodium@xs4all.nl 
 • Telefoon: 06-533 68 113 (Kees Smilde)
 • Postadres: p/a Podium voor Architectuur, Postbus 162, 2130 AD Hoofddorp

Algemene info

 • KvK: Haarlem 52557510
 • IBAN: NL94 RABO 0125 3817 27 
 • Belastingnr: 8504.98.740
 • ANBI-status: (Algemeen Nut Beogende Instelling) per 15 april 2011, RSIN 850498740

Documenten