Sponsoring

De activiteiten van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer worden mede mogelijk gemaakt door: Het Cultuurgebouw, Stimuleringsfonds Creatieve industrie en gemeente Haarlemmermeer

Wilt u met uw bedrijf of instelling sponsor worden?
Uw sponsoring wordt gebruikt voor de content en de organisatie van de activiteiten. Daarnaast is het Podium een generator van kennis over de ruimtelijke ordening in de meest brede zin. Wij leveren een bijdrage aan de nieuwe woon- en werkmilieus van de toekomst. Door uw bijdrage kan het Podium voor Architectuur een zo actueel mogelijk programma aanbieden aan het publiek. In de afgelopen jaren organiseerde het Podium jaarlijks een kleine zeventig activiteiten en bereikte daarmee telkens meer dan 12.000 bezoekers en deelnemers. Het Podium biedt verschillende sponsormogelijkheden aan. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@podiumarchitectuur.nl.