Programmaraad

Op zoek naar ruimte? - Dag van de Architectuur 2015

De programmaraad is verantwoordelijk voor het oprichten en de ontwikkeling van Podium voor Architectuur in 2001/02. De programmaraad werkt jaarlijks mee aan de ontwikkeling van het Activiteitenprogramma, waar nodig in samenspraak met de Stichting Vrienden. Zoals de tijdgeest verlangt, transformeer de programmaraad van architecten naar een raad met ontwerpers uit diverse disciplines. 

Programmaraad: