Organisatie

Foto: Kees van der Veer

Podium van Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol (voorts: Podium voor Architectuur) is onderdeel van Het Cultuurgebouw, met vestigingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het Cultuurgebouw verleent huisvesting, advies en logistieke & facilitaire steun aan Podium voor Architectuur. De activiteiten worden gedragen door de programmaraad – een groep architecten die de inhoudelijke invulling van het programma vormgeven – en de coördinator van Podium voor Architectuur.

Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol (hierna te noemen: Podium) speelt een verbindende rol in het betrokken houden van uiteenlopende groepen mensen, bedrijven en overheden bij ideeën en initiatieven in de Haarlemmermeerpolder. Podium agendeert meerjarige urgente thema’s met oog voor inhoudelijke verbinding tussen de disciplines en beleidsvelden. Thema’s uit alle lagen van het landschap komen aan bod: wonen, werken, voedsel, mobiliteit en leren zijn de uitgangspunten waarvoor een meerjarenprogramma wordt ontwikkeld met tentoonstellingen, expertmeetings, lezingen, excursies en een uitgebreid scholenprogramma dat Leren in de Metropolder heet.

Kennisnetwerk
Podium functioneert al jaren als kennisnetwerk. Omdat ruimtelijke opgaven een ander organisatiemodel vragen, continueren we de gedachte van een netwerkdemocratie, ofwel de zoektocht naar een nieuwe structuur, waarin burgers en ondernemers zich tijdelijk organiseren rond een idee waar ze passie voor hebben. Het accent ligt daarbij niet op de bestuurder, maar op de (ervarings-)deskundige en de toenemende vraag hoe lokaal bestuur de behoeften van burgers en belanghebbende organisaties kan faciliteren. Podium haalt actief deze vraag op en kent de polder als een plek met antwoorden voor wie weet waar hij moet zoeken. De vorm is duidelijk: in werksessies, workshops en expertmeetings met doelgroepen wordt toegewerkt naar vragen en verbeeldingen.

Metropo(o)lder
Haarlemmermeer is een eigenzinnig polderlandschap met verschillende gebruikerslagen die elkaar wisselend verdragen: infrastructuur, woongebieden, werklandschappen en agrarisch gebruik. De contrasten binnen het in 1852 drooggelegde landschap zijn groot, met oude dorpjes langs de Ringvaart, new towns Nieuw-Vennep en Hoofddorp, uitgebreide infrastructuur en de internationale luchthaven Schiphol, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het landschap heeft een veelzijdige ruimtelijke kwaliteit, door de ruime aanwezigheid van water, maar ook door de beperkingen van de geluidscontour van luchthaven Schiphol, die als eerste voorschrijft waar men wel en niet mag bouwen, werken en wonen. De transformatie van het Haarlemmermeerse landschap als gevolg van de spectaculaire groei van het gebied maakt het van oudsher een uitgelezen plaats om planologische strategieën te implementeren. Dat maakt Haarlemmermeer tot een boeiende regio, waar letterlijk en figuurlijk ruimte is voor ontwikkeling.

In wat voor regio willen wij leven?
De transformatie van het landschap van Haarlemmermeer als gevolg van energietransitie, klimaatverandering, vraagstukken rond voedselvoorziening en een enorme woningbouwopgave roept veel vragen op. Het is een uitgelezen plaats om ruimtelijke ontwikkelingen te implementeren, maar hoe kunnen we de ontwikkelingen aan elkaar verbinden? Kunnen we komen tot een model dat (universeel) overdraagbaar is naar andere delen van Nederland? Kortom, kunnen wij de bouwstenen voor een betere regio aandragen?