URBAN LAB Rijsenhout

Aan de oostzijde van Haarlemmermeer ligt het dorpje Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Hierdoor mag er niet bijgebouwd worden, lukt het niet de verouderde kassen op te schalen en mag bijvoorbeeld zelfs het dorpscentrum niet vernieuwd worden.

Er is sprake van leegstand, krimp en het teruglopen van het voorzieningenniveau. Rijsenhout is bij uitstek een goed voorbeeld van hoe om te gaan met de complexiteit aan belangen in een luchthavenregio. Wat kun je met een dorp doen dat aan alle kanten is ingekaderd en zijn oorspronkelijke functie verliest? Welke nieuwe functies kan dit dorp vervullen? En hoe zorg je dat de kracht van het dorp en waardenstelsels behouden blijven?

URBAN LAB
Op 29 september heeft een mix van ontwerpers, experts, ondernemers, kunstenaars en ervaringsdeskundigen op de fiets een bezoek gebracht aan Rijsenhout. Daarna gingen ze in een ontwerpworkshop  (‘Urban Lab’) in drie groepen aan de slag met elk een eigen thema. Ze werden begeleid door architecten Jeroen van Mechelen en Peter van Assche en landschapsarchitect en stedenbouwkundige Martine van Vliet.

Landschapstriënnale
URBAN LAB Rijsenhout was een van de programmaonderdelen van de Landschapstriënnale 2017 die van 1 tot 30 september plaatsvond in Haarlemmermeer. De Landschapstriënnale is een driejaarlijks festival op wisselende locaties in Nederland. Een manifestatie om het landschap te vieren en het bewustzijn van de waarde, betrokkenheid en samenwerking te versterken, met actuele thema’s op de agenda in een debat voor publiek en professionals.