Podiumblog

IABR Conferentie - Productive Space BY DESIGN

Kan ontwerp ons helpen een alternatief model voor stedelijke ontwikkeling uit te denken dat niet kapitaliseert op exploitatie van land en natuurlijke hulpbronnen, maar inzet op de productieve capaciteit van mensen en ruimte? 

Tijdens de conferentie Productive Space BY DESIGN van IABR worden ontwerpers, bestuurders, ondernemers, beslissers en experts samengebracht, die werken aan een alternatief en vernieuwend model voor stedelijke ontwikkeling. 

Vervoersstromen Schiphol

Op het Kaj Munk College is de afgelopen maanden gewerkt aan het Science-project ‘Vervoersstromen Schiphol’. Bart de Jong (strategisch adviseur) en Joost van Faassen (Urban Designer) werken in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer aan ruimtelijke opgaven op en rond Schiphol. Zij vroegen de leerlingen een handje te helpen bij het oplossen van knelpunten in de vervoersstromen op deze bijzondere plek.

Duurzame Producten voor Haarlemmermeer

Het begrip ‘Duurzaamheid’ wordt steeds meer gebruikt als het gaat over bouwen, leven en ontwikkelen. Hoe maken we dit “containerbegrip” concreet? Leerlingen van het Kaj Munk College deden een poging hiertoe tijdens het Onderzoek & Ontwerp-project ‘Duurzame Producten’.

Bas Pruyser, industrieel ontwerper (Pruyser Design), is zich bewust van het belang van duurzaam ontwerpen. Als opdrachtgever in dit project, vroeg hij leerlingen een herontwerp te maken voor een bestaand product of object, waarbij het nieuwe product (meer) duurzaam verantwoord is.

Kinderworkshop Wonen in een warm land

‘Wonen in een warm land’ was het thema van de kinderworkshop georganiseerd door het Podium op zaterdag 18 januari 2014. Hoe ziet de bebouwde omgeving er uit in een warm land? Margreet van der Vlies van Atelier Habitat komt zelf uit een warm land en begeleidde de workshop. De foto’s tonen ontwerpen door de kinderen die aanwezig waren.  

De fiets: dé oplossing voor duurzaam lokaal vervoer?

Verslag deel 1 lezingenreeks ‘Hoe duurzaam is duurzaam’
Wat versta jij onder duurzaamheid? Hoe geef je duurzame ideeën vorm, welke materialen gebruik je ervoor? Op 23 januari vertelden in de Podiumzaal van Pier K in Hoofddorp drie ontwerpers hun verhaal over de manier waarop zij de wereld schoner, aantrekkelijker en beter toegankelijk maken. Onder de noemer ‘duurzame mobiliteit’ presenteerden zij alle drie een ontwerp voor een fiets, maar voor elk van de ontwerpers gold dat het niet zomaar een fiets was.

Vraaggericht Bouwen

Van november tot en met januari hebben Technasiumleerlingen van het Kaj Munk College onder begeleiding van het Podium voor Architectuur gewerkt aan het O&O-project ‘Vraaggericht Bouwen’. Op vrijdagmiddag 17 januari verzamelden zich dertig leerlingen uit de vierde klas bij opdrachtgever Ymere, om hun ontwerpen te presenteren in een digitale presentatie en expositie. Een jury bestaande uit wethouder Jeroen Nobel, directeur Fred de Ruyter, projectontwikkelaar Jakob Spakman en architect Joost Valk beoordeelde de plannen.

Voortgezet Onderwijs: Vraaggericht bouwen

Op vrijdag 15 november startte op het Kaj Munk College het O&O-project ‘Vraaggericht bouwen’ voor de vierde klas van het Technasium. Daniela Wullers is namens woningcorporatie Ymere opdrachtgever voor het project. Ymere vraagt de jongeren onderzoek te doen naar woonwensen en woonvormen in verleden, heden en toekomst, om van daaruit een woning te ontwerpen voor het jaar 2045. De leerlingen richten zich daarbij op een specifiek toekomstscenario.

Pagina's