Podiumblog

Brugdorpen - parels aan de Ringvaart (pre-meesterproeven VO)

De afgelopen weken vonden er weer een paar mooie momenten plaats in de onderwijsprojecten waarbij Podium betrokken is. De resultaten van vier pre-meesterproefprojecten werden gepresenteerd op het Kaj Munk College. Podium was opdrachtgever en begeleidde onder andere een project over de toegankelijkheid van Schiphol voor visueel beperkten, en een project over een duurzame verbinding tussen station en het centrum van Hoofddorp. We hopen in de toekomst meer enthousiaste jongeren te kunnen begeleiden bij actuele ruimtelijke opgaven.

Foto: ETH Zürich

Luchthavenserie - Op weg naar een betere luchthavenregio

Sinds twee jaar organiseert het Podium verschillende lezingen over de luchthaven Schiphol en de omgeving. Ook dit jaar en volgende jaar besteden wij veel aandacht aan dit gebied met al zijn facetten en netwerken. Houd onze website in de gaten voor data en programma details. 

Welkom in de Metropo(o)lder - jaarprogramma 2015

Als geweten van de regio heeft het Podium voor Architectuur dit jaar weer een uitgebreid en inspirerend programma in de steigers staan. Workshops, expertmeetings, symposia, exposities, wedstrijden, etcetera. Voor een uitgebreid publiek en met vele verschillende sprekers en deelnemende organisaties. Het programma wordt georganiseerd rondom, over en op het landschap van Haarlemmermeer en gaat in op verschillende thema's vanuit uiteenlopende invalshoeken.

Dit jaar staat centraal 'op weg naar een betere luchthavenregio' en tijdelijke ruimtes en bestemmingen. Ook het bieden van impulsen voor stedelijke vernieuwing en voedselproductie, bebouwing, landschapsarchitectuur en stedelijke ontwikkeling in de huidige en toekomstige tijd passeren de revue.

Fonds 21 steunt Podium voor Architectuur in het Voortgezet Onderwijs

Verheugd waren wij met het nieuws in oktober dat Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) onze projecten in het onderwijs steunt. We kunnen de samenwerking met scholen en partners intensiveren, uitbreiden en verdiepen en hopen inhoud te kunnen uitwisselen en werkwijze te kunnen delen met anderen.

We hebben de ambitie projecten beter zichtbaar en overdraagbaar te maken voor een breed publiek. Actuele projecten op maat, ontwikkeld en begeleid vanuit expertise, aansluitend bij de wereld van jongeren en voorbereidend op deelname aan de maatschappij van de toekomst.

Nieuwe projecten in het Voortgezet Onderwijs op de rol voor 2015!

In januari starten twee nieuwe projecten in het Voortgezet Onderwijs, vanuit een samenwerking door Podium met scholen en netwerk. Leerlingen van het Kaj Munk College, 2e klas Science, gaan aan de slag met een wiskundig-georiënteerde opgave van ontwikkelaar Bouwfonds (BPD), over de Brugdorpen aan de Ringvaart.

Podium als opdrachtgever voor pre-meesterproeven

Vanaf oktober begeleidt het Podium 4 groepen leerlingen uit 4 havo die werken aan hun pre-meesterproef; een voorstadium van de meesterproef ter afronding van het Technasium. Op basis van actuele projecten bij het Podium en wensen en interesses van leerlingen zijn opdrachten gevormd waarvoor de leerlingen tot aan januari onderzoek doen.

Een Raadhuisplein voor jong en oud

De afgelopen weken lieten leerlingen van het Kaj Munk College hun gedachten gaan over de toekomst van het Raadhuisplein. In opdracht van het Cultuurgebouw en Podium voor Architectuur deden de leerlingen onderzoek, vormden zij een visie en deden zij voorstellen voor een herinrichting van de ruimte in het centrum van Hoofddorp. 

Uitdagende opgave: hoe ga je om met restruimte en sport op Beukenhorst-Zuid?

In opdracht van Podium en Sportservice Noord-Holland Haarlemmermeer en het Podium kregen 60 leerlingen 3e klas Technasium een uitdagende opgave voorgeschoteld. Er werd gevraagd om ontwerpvoorstellen waarmee de werknemers van Beukenhorst-Zuid worden aangespoord om meer te gaan bewegen. Een zoektocht naar een sterk concept en integraal ontwerp, waarbij sport en ruimte elkaar versterken.

Veel interesse voor Symposium Towards a Better Airport Region

Het symposium Towards a Better Airport Region op vrijdag 31 oktober was een groot succes. De zaal zat vol enthousiaste toehoorders die samen met de inspirerende sprekers de verschillende aspecten rondom de betere luchthavenregio belichtten en met duurzame oplossingen kwamen voor het landschap, de luchthaven en de mensen die er wonen en werken. 

Pagina's