In memoriam: Joost Valk

In memoriam: Joost Valk

Joost behoorde tot de stichters van Podium voor Architectuur en was vele jaren intensief betrokken bij alle inhoud. Een paar jaar geleden gaf hij aan te stoppen als lid van de Programmaraad. Kenmerkend voor Joost; het leek alsof hij vanaf dat moment zich veel méér betrokken voelde. We benoemden hem tot erelid van de Programmaraad. Die rol paste hem. Meer ontspannen, want hij had afscheid genomen, en emotioneler, dat paste bij alle ervaring, was hij betrokken bij de ontwikkeling van de inhoud en betrokken bij de uitvoering. Joost leidde dialogen. Joost was gespreksleider.

Bouwend op levenservaring en grote deskundigheid. Hij genoot en wij niet minder. Inclusieve opgaven, nieuwe type denken vanuit circulariteit introduceren, stimuleren van wonen met kleine footprint, modulair bouwen - Joost heeft vele impulsen gegeven aan ontwikkelingen, het denken en doen in Haarlemmermeer.

Vorige week waren we bijeen met de Programmaraad. Joost was er niet bij. We maakten een foto en stuurden een bericht: ‘we zijn met de programmaraad bijeen voor onze invulling van het komende jaar. We missen je in de rol van Erelid Programmaraad. We missen je aanwezigheid, je denken, je omdenken, je eigenzinnigheid en jou als authentieke persoon. Het is een gepast moment om je te bedanken. Dank voor het oprichten van ons Podium voor architectuur Haarlemmermeer en Schiphol. Wat bereiken we veel! We denken aan je en heffen het glas op jou: met alle waardering en veel liefde’.

Namens team, Programmaraad en stichting Vrienden,

Yvonne Lub