OPROEP Fotografiewedstrijd: Landschap en erfgoed als onderlegger voor gebiedsontwikkeling

Toekomstscenario

Welke kansen biedt ons erfgoed om een nieuwe leefomgeving te creëren? Zie jij het toekomstig landschap als kleinschalig met dorpen, landbouw en kassen of als een volgebouwd stedelijk landschap?

Met de toenemende bevolkingsgroei en daaruit volgende verstedelijking, neemt de druk op het agrarische landschap en erfgoed toe. Wat vormt eigenlijk de identiteit van een gebied? Een deel wordt bepaald door het benoemde erfgoed, zoals de gemalen, forten, fabrieken en dijken. Maar een deel van het erfgoed blijft vaak onbenoemd, zoals het poldergrid, rijen bomen, sloten en hoeves.

De opdracht
Visualiseer de huidige situatie en kansen voor ons landschap & erfgoed! Aan (amateur)fotografen de opdracht om de kansen voor het landschap en erfgoed in gebiedsontwikkeling te verbeelden. Lever een fotocollage aan van een bestaande situatie en een toekomstvisie in één beeld. De oproep is voor het landschap van Noord-Holland en de grensgebieden Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.

Doe mee aan de wedstrijd!
Inzenden kan tot vrijdag 26 juli 2019 tot een maximum van 3 collage's per deelnemer. Een deskundige jury maakt een selectie van de ingezonden foto’s die een plaats krijgen in Galerie De Meerse en de passage van het Cultuurgebouw.

Ter voorbereiding op de fotografiewedstrijd organiseren we op vrijdag 21 juni een startbijeenkomst met een introductie op erfgoed en landschapsfotografie door Kathrin Hannen (Erfgoeddeskundige) en Loek van Vliet (Fotograaf). Deelname aan deze bijeenkomst  is niet verplicht maar zorgt wel voor de nodige inspiratie voor de fotowedstrijd. 

Voor wie
Voor (amateur)fotografen van alle leeftijden die zin hebben in ongebruikelijke verbeelding.

Deelname en voorwaarden Fotografiewedstrijd
Inzenden kan tot vrijdag 26 juli 2019 tot een maximum van 3 foto’s per deelnemer. Een deskundige jury maakt een grote selectie van de ingezonden foto’s die een plaats krijgen op een toepasselijke openbare plek in Haarlemmermeer. Download hieronder de wedstrijdvoorwaarden.