OPROEP Fotografie: Landschap en erfgoed als onderlegger voor gebiedsontwikkeling

Toekomstscenario

Welk erfgoed moet behouden blijven in het landschap van de toekomst? Hoe kijken bewoners naar hun leefomgeving? Haarlemmermeer heeft een schat aan gebouwd erfgoed en een heel bijzonder poldergrid. Wat zijn de kansen en wensen voor de toekomst?

Met de toenemende bevolkingsgroei en daaruit volgende verstedelijking, neemt de druk op het agrarische landschap en erfgoed toe. Wat vormt eigenlijk de identiteit van een gebied? Een deel wordt bepaald door het benoemde erfgoed, zoals de gemalen, forten, fabrieken en dijken. Maar een deel van het erfgoed blijft vaak onbenoemd, zoals het poldergrid, rijen bomen, sloten en hoeves.

Moet het erfgoed in de toekomst een andere functie krijgen? Is het geschikt om een theehuis van te maken of een spottersplek? Of moet het meer aandacht krijgen door het plaatsen van bijvoorbeeld een informatiepaneel?

Doel van deze oproep is te inventariseren wat leeft, wat voor bewoners belangrijk is en hoe de historie een blijvende plaats in de toekomst kan krijgen.

De opdracht
Visualiseer de huidige situatie en kansen voor ons landschap & erfgoed! Aan amateurfotografen en bewoners de opdracht om de kansen voor het landschap en erfgoed in gebiedsontwikkeling te verbeelden. Lever een fotocollage aan van een bestaande situatie en een toekomstvisie in één beeld. De oproep is voor het landschap van Noord-Holland en de grensgebieden Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.

Doe mee!
Inzenden kan tot vrijdag 26 juli 2019 tot een maximum van 3 collage's per deelnemer. E-mail de foto's met wetransfer naar info@podiumarchitectuur.nl of vvdam@podiumarchitectuur.nl. De inzendingen krijgen een plaats in Galerie de Meerse. Een deskundige jury maakt een selectie van de beste ingezonden foto’s die een speciale plaats krijgen.

Ter voorbereiding op de fotografiewedstrijd organiseren we op vrijdag 21 juni een startbijeenkomst met een introductie op erfgoed en landschapsfotografie door Kathrin Hannen (Erfgoeddeskundige) en Loek van Vliet (Fotograaf). Deelname aan deze bijeenkomst  is niet verplicht maar zorgt wel voor de nodige inspiratie voor de fotowedstrijd. 

Voor wie
Voor amateurfotografen van alle leeftijden die zin hebben in ongebruikelijke verbeelding.

Deelname en voorwaarden Fotografiewedstrijd
Inzenden kan tot vrijdag 26 juli 2019 tot een maximum van 3 foto’s per deelnemer. Download hieronder de wedstrijdvoorwaarden.