presentatie

Woonsymposium Haarlemmermeer 2019

Stappen op weg naar een inclusieve samenleving. Een passend thuis voor iedereen! Worden beleid, ontwerp en bouw ingehaald door de tijd?

Op 29 maart a.s. organiseert Podium voor Architectuur in samenwerking met AM, gemeente Haarlemmermeer, Ymere en Rabobank het woonsymposium Haarlemmermeer 2019. Hoe houden we de woningmarkt voor iedereen toegankelijk? Passend bij de maat, de woonwensen, leefstijlen en levensfases van huurders en van kopers, met een diversiteit aan wensen en initiatieven. 

Dialoog Energietransitie Haarlemmermeer: van technisch naar sociale en ruimtelijke ontwerpopgave

De hoeveelheid informatie over de ophanden zijn de energietransitie creëert behoefte aan inzicht in de ruimtelijke consequenties. Wat is de stand van zaken in Haarlemmermeer? Wie heeft en geeft inzicht in de ruimtelijke gevolgen? Wat is de sociale opgave? Wat is ieders rol en zijn ruimtelijk ontwerpers (voldoende) betrokken? Hoe kan erfgoed als onderlegger een rol spelen?

Op 20 november a.s. organiseren we een gesprek over de opgave en de weg naar een integraal ontwerp met alle partijen die een (onverwachte) rol (kunnen) hebben.

Gesprek over Tiny Houses o.l.v. Joost Valk en Janpeter Eilander - Dag van de Architectuur

Steeds meer mensen hebben de behoefte om hun woongedrag te veranderen op weg naar een betere wereld, een betaalbaar of zelfvoorzienend leven. Ook in Nederland wordt wonen met een kleine footprint populair. Hoe klein is klein? Hoe houden we het leefbaar en aantrekkelijk? Hoe kunnen we bouwen zonder de aarde te belasten? Hoe kunnen we bouwmateriaal circulair inzetten?

Debat en Boekpresentatie Het Volgende Landschap

In de publicatie Het Volgende Landschap doet chroniqueur Fred Feddes in detail verslag van de inzichten, stellingnamen, dilemma’s en open vragen tijdens de Landschapstriënnale 2017. Tijdens de triënnale is de naderende megaverbouwing van het Nederlandse landschap een maand lang van alle zijden belicht. Het landschap van de Metropoolregio Amsterdam, en de Haarlemmermeer in het bijzonder, fungeerde als casus voor deze vraagstukken die iedere Nederlander zullen raken.

Open Landschap | Open Data: Wat is de impact van datatechnologie op het landschap, sociaal en ruimtelijk?

Vijf deskundigen vanuit onderzoek, bedrijfsleven, ontwerp, productie en overheid spreken over de stand van zaken, de kansen, de urgentie en de impact van datatechnologie op het landschap.

De inleiding schetst een kader: hoe grijpen datatechnologie en de samenleving in elkaar? Wat zijn ontwikkelingen die impact hebben op onze directe woon-, werk- en leefomgeving? Hoe kunnen we de ontwikkelingen een plaats geven in het landschap ? Hoe kunnen we data inzetten voor de ontwerpopgave van het landschap?

Programma:

Gereserveerd Rijsenhout: URBAN LAB, Experimenteren met wonen / werken / leren rond de geluidszone

Aan de oostzijde van Haarlemmermeer ligt het dorpje Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Hierdoor mag er niet bijgebouwd worden, lukt het niet de verouderde kassen op te schalen en mag bijvoorbeeld zelfs het dorpscentrum niet vernieuwd worden.

Polderparade in Het Cultuurgebouw

Op zaterdag 3 september van 11:00 uur tot 23:00 uur wordt de opening van het culturele seizoen in Haarlemmermeer gevierd met de Polderparade. Verschillende culturele instellingen uit de regio verrassen bewoners, inwoners met het nieuwste aanbod en het programma voor het seizoen 2016 - 2017.

Wat is er te doen? 
Het programma toont een grote variëteit aan culturele activiteiten in Haarlemmermeer; een mix van informatie, presentatie, voorstelling en beleving. Van muziek, dans, theater en beeldend tot literair, film en media.

Dag van de Architectuur - Haarlemmermeer 'Ode aan de Landbouw'

Ook Podium voor Architectuur neemt dit jaar deel aan de landelijke Dag van de Architectuur. Dit jaar staan geven wij een Ode aan de Landbouw in samenwerking met PARK21 op 15 en 23 juni met twee excursies en een fotografiewedstrijd.

Haarlemmermeer heeft een rijkdom aan landschappen. Hoe zijn ze te onderscheiden en te fotograferen? Waar houdt een landschap op en waar begint het? Vanuit gebruik, vanuit waarde, vorm of functie? 

Pagina's

Subscribe to RSS - presentatie