presentatie

Landschap en erfgoed als drager voor gebiedsontwikkeling: dialoog

Hoe kunnen landschap en erfgoed worden ingezet als drager van gebiedsontwikkeling? Welke kansen biedt ons erfgoed om een nieuwe leefomgeving te creëren?

Past een nieuw type bewoning binnen dit model? We nodigen aanwezigen uit om kansen te benoemen en locaties op de kaart te zetten.

Programma
Pitches over kansen:
Mieke Elzenga - LiberTerra Stolpboerderij
Kathrin Hannen - Inventarisatie Haarlemmermeer
Elena Dobretsova - Verkenningen Wonen bij de boer

Moderator: Jaco Boer

Op Safari door de MRA 2

Podium voor Architectuur organiseert in samenwerking met fotograaf Theo Baart een reeks Safari’s door de MRA. De Safari brengt ons verspreid over 2019 naar wisselende locaties om ter plaatse de resultaten van het beleid en de perongeluksfactor te benoemen vanuit introducties door Theo Baart: ‘Hoe kunnen we de MRA opgaven en de kansen formuleren?’

Woonsymposium Haarlemmermeer 2019

Stappen op weg naar een inclusieve samenleving. Een passend thuis voor iedereen! Worden beleid, ontwerp en bouw ingehaald door de tijd?

Op 29 maart a.s. organiseert Podium voor Architectuur in samenwerking met AM, gemeente Haarlemmermeer, Ymere en Rabobank het woonsymposium Haarlemmermeer 2019. Hoe houden we de woningmarkt voor iedereen toegankelijk? Passend bij de maat, de woonwensen, leefstijlen en levensfases van huurders en van kopers, met een diversiteit aan wensen en initiatieven. 

Dialoog Energietransitie Haarlemmermeer: van technisch naar sociale en ruimtelijke ontwerpopgave

De hoeveelheid informatie over de ophanden zijn de energietransitie creëert behoefte aan inzicht in de ruimtelijke consequenties. Wat is de stand van zaken in Haarlemmermeer? Wie heeft en geeft inzicht in de ruimtelijke gevolgen? Wat is de sociale opgave? Wat is ieders rol en zijn ruimtelijk ontwerpers (voldoende) betrokken? Hoe kan erfgoed als onderlegger een rol spelen?

Op 20 november a.s. organiseren we een gesprek over de opgave en de weg naar een integraal ontwerp met alle partijen die een (onverwachte) rol (kunnen) hebben.

Gesprek over Tiny Houses o.l.v. Joost Valk en Janpeter Eilander - Dag van de Architectuur

Steeds meer mensen hebben de behoefte om hun woongedrag te veranderen op weg naar een betere wereld, een betaalbaar of zelfvoorzienend leven. Ook in Nederland wordt wonen met een kleine footprint populair. Hoe klein is klein? Hoe houden we het leefbaar en aantrekkelijk? Hoe kunnen we bouwen zonder de aarde te belasten? Hoe kunnen we bouwmateriaal circulair inzetten?

Debat en Boekpresentatie Het Volgende Landschap

In de publicatie Het Volgende Landschap doet chroniqueur Fred Feddes in detail verslag van de inzichten, stellingnamen, dilemma’s en open vragen tijdens de Landschapstriënnale 2017. Tijdens de triënnale is de naderende megaverbouwing van het Nederlandse landschap een maand lang van alle zijden belicht. Het landschap van de Metropoolregio Amsterdam, en de Haarlemmermeer in het bijzonder, fungeerde als casus voor deze vraagstukken die iedere Nederlander zullen raken.

Open Landschap | Open Data: Wat is de impact van datatechnologie op het landschap, sociaal en ruimtelijk?

Vijf deskundigen vanuit onderzoek, bedrijfsleven, ontwerp, productie en overheid spreken over de stand van zaken, de kansen, de urgentie en de impact van datatechnologie op het landschap.

De inleiding schetst een kader: hoe grijpen datatechnologie en de samenleving in elkaar? Wat zijn ontwikkelingen die impact hebben op onze directe woon-, werk- en leefomgeving? Hoe kunnen we de ontwikkelingen een plaats geven in het landschap ? Hoe kunnen we data inzetten voor de ontwerpopgave van het landschap?

Programma:

Gereserveerd Rijsenhout: URBAN LAB, Experimenteren met wonen / werken / leren rond de geluidszone

Aan de oostzijde van Haarlemmermeer ligt het dorpje Rijsenhout, een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium lang beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Hierdoor mag er niet bijgebouwd worden, lukt het niet de verouderde kassen op te schalen en mag bijvoorbeeld zelfs het dorpscentrum niet vernieuwd worden.

Pagina's

Subscribe to RSS - presentatie