expertmeeting

Proeverij van (Stil)Leven

Hoe kan voedselproductie bijdragen aan Het Volgende Landschap? Welke betekenis kennen we het landschap toe? Proeven van (Stil)Leven vormt het jaarlijkse moment waarop het regionale voedselnetwerk de ruimtelijke en economische betekenis van voedselproductie in de regio bespreekt.

Bouwstenen voor een betere luchtvaartregio I

Na 5 jaar Podium voor Architectuur symposia over de toekomst van de luchthaven en de regio, is het tijd om met betrokkenen koers en denkrichting te bespreken. Wat benoemen we als belangrijke bouwstenen binnen een integrale opgave vliegen, werken, wonen, voedselproductie?

Deze vragen en de focus worden besproken tijdens deze Expertmeeting XS, met zicht op een tweede moment tijdens de Internationale Conferentie gedurende de Landschapstriënnale in september 2017.

Open Landschap | Open Data: Wat is de impact van datatechnologie op het landschap, sociaal en ruimtelijk?

Vijf deskundigen vanuit onderzoek, bedrijfsleven, ontwerp, productie en overheid spreken over de stand van zaken, de kansen, de urgentie en de impact van datatechnologie op het landschap.

De inleiding schetst een kader: hoe grijpen datatechnologie en de samenleving in elkaar? Wat zijn ontwikkelingen die impact hebben op onze directe woon-, werk- en leefomgeving? Hoe kunnen we de ontwikkelingen een plaats geven in het landschap ? Hoe kunnen we data inzetten voor de ontwerpopgave van het landschap?

Programma:

Symposium: Het Volgende Woonlandschap

Hoe gaan we om met de noodzaak het unieke Nederlandse landschap te koesteren en wat is de verstedelijkingsopgave van morgen? Op 12 september komen marktpartijen, ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers, planologen, economen en sociologen bij elkaar om hierover van gedachte te wisselen. 

Programma en sprekers

Ochtendprogramma
8.00 – 12.00 uur

Logistiek | Circulariteit - expertmeeting

Na twee geslaagde bijeenkomsten over Stadslogistiek en Big Data geven we verschillende experts het woord over hoe de logistiek zich aan kan passen aan de circulaire economie. Wat is de potentie van de circulaire economie en wat is de invloed hiervan op de logistiek? Wat zijn de ruimtelijke consequenties van de veranderingen en ontwikkelingen op dit gebied?

Sprekers:
Paul Jansen, SADC
Peter Bruun, Bean to Barrel
Maurits Korse, gemeente Haarlemmermeer (o.v.)
Diederik Notenboom, De Meerlanden

Pagina's

Subscribe to RSS - expertmeeting