Workshops

Het Podium organiseert jaarlijks een ontwerprace voor architecten, een workshop die duurt van 10.00 tot 22.00
uur en die wordt ingeleid door een of meerdere sprekers van nationale bekendheid. Het thema sluit aan bij de
actuele discussie op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijk ordening.

Gerelateerde activiteiten: 

Programma

Proefstation Hoofddorp

Beleef het aantal beschikbare m2's voor (tijdelijk) gebruikop vrijdag 9 oktober! Neem met ons de stap naar transformatie van Beukenhorst West. Op 9 oktober verkennen & verbinden wij met workshops, lezingen, netwerken en coalities sluiten.