Open Landschap | Open Data: Wat is de impact van datatechnologie op het landschap, sociaal en ruimtelijk?

Open Landschap | Open Data

Vijf deskundigen vanuit onderzoek, bedrijfsleven, ontwerp, productie en overheid spreken over de stand van zaken, de kansen, de urgentie en de impact van datatechnologie op het landschap.

De inleiding schetst een kader: hoe grijpen datatechnologie en de samenleving in elkaar? Wat zijn ontwikkelingen die impact hebben op onze directe woon-, werk- en leefomgeving? Hoe kunnen we de ontwikkelingen een plaats geven in het landschap ? Wat kan de ontwerpopgave zijn?

Programma:

  • Een tour d’horizon vanuit Jacco Saaman (SPIE), over energie-efficiënte, milieuvriendelijke installaties
  • Mark van der Net, over de rol en betekenis van het ontwerp op architecten & landschap;
  • Anne Bruinsma (Hackwerk) over de landbouw / het productielandschap;
  • Jeroen Weekers over de samenhang tussen buitengebieden, landschap en snelle verbindingen in een continue veranderende wereld;
  • Ivonne Jansen-Dings (Waag Society) vanuit Smart Cities / Smart Citizens over burgerparticipatie en open data.

Iedereen mag vragen stellen en reflecteren o.l.v. Marijke Roskam.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en kan t/m 31 augustus via deze link. Toegang is gratis. 

Dit programma is onderdeel van de Landschapstriënnale die van 1 t/m 30 september plaatsvindt in PARK21.